Střední Čechy, kolébka národních patronů v odkazu svaté Ludmily

Svatý Jan Nepomucký - jeden z nejznámějších světců po celém světě

Svatý Jan Nepomucký byl v roce 1393 umučen kvůli mocenským sporům mezi králem Václavem IV. a tehdejším arcibiskupem Janem z Jenštejna, a v pozadí byly i osobní problémy samotného krále. Pro své morální hodnoty a jako patron vdov, sirotků, všech lidí u vody a mostů se postupně stal jedním z nejznámějších Čechů ve světě.

Svatý Jan Nepomucký patří mezi nejsymboličtější postavy českých dějin. Byl vynikajícím právníkem i knězem a díky svým schopnostem se stal generálním vikářem pražského arcibiskupství.

Originální barokní svatojánská mřížka z pietního místa sv. Jana Nepomuckého umístěná v Muzeu Karlova mostu v Praze

V roce 1393 byl v Praze umučen kvůli mocenským sporům mezi králem Václavem IV. a tehdejším arcibiskupem Janem z Jenštejna, který v čele arcibiskupství zastával samostatnou zahraniční politiku. Svatý Jan Nepomucký byl o mnoha diplomatických jednáních dobře informován nejen z pozice generálního vikáře, ale i jako zpovědníka. V pozadí konfliktu ale byly i osobní problémy samotného krále. Jan z Pomuku, jak se tehdy uváděl, byl uznávaným právníkem i notářem. Práva studoval osm let v Padově a byl dokonce zvolen rektorem zaalpských studentů. Jako zkušený právník pomáhal v té době ještě nekorunované královně Žofii dostát svých práv jako královna.

Stal se tak bohužel oním „obětním beránkem“, ze kterého se snažil král mučením získat informace. Byl brutálně umučen a na jeho mučení se spolupodílel i samotný král. Dne 20. 3. 1393 byl již mrtvý z Karlova mostu shozen do Vltavy a jeho tělo vyplavalo o necelý měsíc později u blízkého Křížovnického kláštera. Podle legendy ho rybáři uviděli v řece s pěti světly v podobě hvězd kolem hlavy. Hvězdy proto patří mezi hlavní atributy tohoto světce a z této symboliky vychází i dvojramenný Svatojánský kříž s pěti hvězdami.

Patron, který si získal srdce lidí

Svatý Jan Nepomucký je ochráncem lidských práv, zpovědního tajemství a dobré pověsti, ale také uctívaným patronem vdov, slabých žen, sirotků, mostů a všech lidí u vody – tedy plavců i vodáků, gondoliérů a námořníků. Poskytoval lidem almužnu, bezúročně půjčoval lidem a svým osobním příkladem je dodnes velkým vzorem. Lidem byl blízký pro své morální hodnoty, kdy obětoval život pro věřícího, o kterého se staral, a jeho zpovědní tajemství neprozradil.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze

Jeho kult se rychle šířil po Čechách i v zahraničí a postupně se stal jedním z nejznámějších Čechů ve světě. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na 7000 mostech po celé Evropě a velkou úctu má především mezi gondoliéry v Benátkách. Jeho socha stojí jako jediná na břehu kanálu Canal Grande na rohu s kanálem Rio di Cannaregio, kde se v Benátkách přímo u sv. Jana Nepomuckého otáčí regaty. Benátčané jeho kult přenesli i na Kubu, kde je kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému u farnosti kostela sv. Marka, postavený benátskými mořeplavci.

Obdivuhodné je, že pod svým původním jménem Jan z Pomuku se stal svatým díky velké oblibě mezi lidmi. Právě jeho sláva mezi lidem přinutila Vatikán, aby ho v r. 1729 svatořečil.

U pietního místa na Karlově mostě se lidé zastavují dodnes

V místě, kde byl tento český světec shozen do Vltavy, je na Karlově mostě pietní místo se svatojánskou mříží, basreliéfem a se svatojánským křížem. Lidé se zde zastavují a věří, že pokud se vyobrazeného těla sv. Jana Nepomuckého dotknou, přinese jim to štěstí.

Svatojánské slavnosti NAVALIS na Karlově mostě

K jeho uctění se v průběhu staletí slavily velkolepé Svatojánské poutě a přímo u Karlova mostu i Svatojánské vodní slavnosti, které díky velké účasti venkovského obyvatelstva pomáhaly zachovat český jazyk. Díky Zdeňku Bergmanovi a Svatojánskému spolku byla v roce 2009 třísetletá tradice velkolepých Svatojánských slavností NAVALIS obnovená.

Dovětek

V úvodu desetidílného seriálu „Střední Čechy – kolébka národních patronů“ jsme připomínali slavné Palladium země české, reliéf Panny Marie s Dítětem, který kněžna Ludmila získala darem od sv. Metoděje při křtu.

Svatý Jan Nepomucký tento seriál uzavírá i symbolicky. Na soše, která je v místě, kde jeho tělo bylo vyloveno z Vltavy, je vyobrazen, jak kromě křížedrží právě toto Palladium – uctívané jako ochrana a záštita české země. Svátek sv. Jana Nepomuckého byl státním svátkem až do roku 1925.

Spustit audio

Nejnovější zprávy

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser