Střední Čechy, kolébka národních patronů v odkazu svaté Ludmily

Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byl zcela zásadní pro kulturní rozvoj v celé střední Evropě

Cyril a Metoděj přinesli na Velkou Moravu byzantskou kulturu, učení východního křesťanství i vzdělanost. Pro další osud, v té době ještě neexistujícího českého státu, bylo zcela zásadní, že z rukou arcibiskupa Metoděje přijal křest i cyrilometodějské učení první český přemyslovský kníže Bořivoj a o něco později i jeho manželka, kněžna Ludmila.

V 70. a 80. letech 9. století prožívala Velkomoravská říše období svého největšího mocenského rozmachu. Stalo se tak v souvislosti s misií slovanských věrozvěstů a soluňských bratrů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přišli v roce 863 na osobní pozvání velkomoravského panovníka, knížete Rastislava.

Na Moravě díky nim v 2. polovině 9 století nastal hromadný a dobrovolný přechod obyvatel na křesťanství. Z rukou arcibiskupa Metoděje přijal na dvoře moravského vládce Svatopluka na přelomu 70. a 80. let 9. století křest první český přemyslovský kníže Bořivoj.

Při jeho návratu do Čech Bořivoje doprovázel pouze jediný kněz – Kaich, pro kterého nechal Bořivoj postavit kostel na svém sídle na Levém Hradci. Byl tak první křesťanskou svatyní na českém území.

Bořivojův křest z rukou Metoděje ale automaticky neznamenal christianizaci jeho knížectví. Tím pouze započala dlouhá cesta budování české státnosti na křesťanských základech, při které sehrála významnou roli i jeho manželka a první česká kněžna Ludmila, a další generace jejich potomků - prvních Přemyslovců.

Dar od sv. Metoděje ochraňuje zemi Českou dodnes

Palladium země České, - reliéf, který kněžna Ludmila získala od sv. Metoděje při křtu

Právě u příležitosti křtu dostala kněžna Ludmila od sv. Metoděje cenný dar - reliéf Panny Marie s dítětem vyrobený ze vzácné pozlacené korintské mědi, který následně jako symbol ochrany věnovala svému vnukovi, knížeti Václavovi.

Sv. Václav měl reliéf u sebe po celý život až do své smrti ve Staré Boleslavi. Kult tohoto reliéfu - Palladia země České, symbolu její ochrany i záštity, přiváděl do Staré Boleslavi desetitisíce poutníků s prosbou o ochranu země a Stará Boleslav se tak stala nejstarším mariánským poutním místem v zemi.

Tato původní byzantská ikona měla pohnutý osud a dnes je jako Palladium země České svým duchovním významem srovnávána s korunovačními klenoty.

Kdo byli Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu jako žáci největší vědecké postavy své doby – profesora Fotiose, pozdějšího cařihradského patriarchy a pravoslavného světce, od kterého mimo jiné získali zmiňovaný reliéf Panny Marie s dítětem - pozdější Palladium země České.

Sousoší Cyrila a Metoděje na Karlově mostě v Praze

Sv. Cyril (původním jménem Konstantin) byl vychován v Konstantinopoli a tam také vyučoval a působil v diplomatických službách u císařského dvora. Na Moravě působil celkem 4 až 5 let. V Římě vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Zemřel 14. 2. 869 a byl pohřben v bazilice sv. Klementa v Římě. Jeho ostatek je uložen v relikviáři do hlavního oltáře katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Sv. Metoděj nejprve působil ve státní správní službě ve Slovany osídlené části byzantské říše. Kolem roku 840 dal přednost řeholnímu životu. Svého mladšího bratra Konstantina doprovázel na Velkou Moravu a následně i do Říma. Tam ho papež Hadrián II. vysvětil na kněze a jmenoval ho arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie, kde pokračoval v díle, které se svým bratrem započal. Zemřel 6.4.885 a byl pohřben na Velkomoravském Velehradě. Jeho hrob stále čeká na své nalezení.

Slovanskou větev lidstva přivedli do společenství kulturních národů

Pro Cyrila a Metoděje víra znamenala rovněž vzdělanost a kulturu a během své misie vychovali mnoha svých žáků a následovníků. Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat Evangelium, sv. Cyril jako filolog a teolog pro Slovany nejprve vytvořil nové staroslověnské písmo – tzv. hlaholici a přeložil v něm do slovanského jazyka (staroslověnštiny) Písmo svaté a bohoslužbu.

Český překlad bible vznikl z původní verze staroslověnské a až do 19. století byl základem i pro překlady do všech ostatních slovanských jazyků. Sv. Metoděj pro nás jako právník a státník naopak sepsal právní kodex, který byl následně přemyslovskými vládci plně dodržován při budování české státnosti, a na jeho základě byly budovány i okolní státy střední Evropy. Sv. Metoděj tak jako byzantský právník položil základy a principy státnosti v celé střední Evropě.

Papež Jan Pavel II. prohlásil sv. Cyrila a Metoděje dne 31. 12. 1980 spolupatrony Evropy.

Spustit audio

Nejnovější zprávy

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.