Tajemná podzemní chodba vede z hradu Žumberk na Chrudimsku možná až do Slatiňan

11. listopad 2014
Česko – země neznámá

Podle pověsti se v něm nachází poklad, který hlídá ďábel v podobě černého psa. Ale i když opustíme svět báchorek, je nutno přiznat, že podzemí na zřícenině hradu Žumberk v Pardubickém kraji je plné tajemství. Kdy a proč vlastně vzniklo? A kam pokračuje za zazděnými a zasypanými dveřmi? Tyto otázky zůstávají zatím bez odpovědi.

Na Chrudimsku na vysokém ostrohu nad řekou Holetínkou se u stejnojmenné obce tyčí zřícenina hradu Žumberk. Hrad vystavěný zřejmě na konci 13. století má období největší slávy už dávno za sebou. Chátrat začal na počátku 18. století, kdy ho opustil jeho poslední majitel Josef František, hrabě ze Šenfeldu. Neobydlený hrad pomalu pustl a stal se zříceninou.

Z hradu se toho moc nedochovalo, dnes je z něj zřícenina

Z pětibokého jádra hradu chráněného parkánovou hradbou s pravděpodobně věžovitou bránou a palácem zůstaly do dnešních dnů jen zbytky hradního paláce a věže. A pak také podzemní chodba. A právě i díky ní se Žumberk stal místem stále většího zájmu historiků a archeologů.

Mnoho ale o žumberském podzemí nikdo neví. Odborníci odhadují jen, že tato podzemní štola, jak ji někteří nazývají, byla vybudována zřejmě zároveň se stavbou jižní obvodové zdi dvora. Pak už je možné vycházet jen z toho, co je viditelné, a z vyprávění pamětníků.

Žumberk - Zachovalá část hradního paláce

Vstup do podzemí se nachází vpravo v nejnižší části hradního prostoru, pod původním hospodářským dvorem. K asi 120 centimetrů vysoké brance vede několik strmých schodů, pak následuje úzká chodba, která se záhy svažuje, a s její hloubkou pak i absolutní tma.

Dál vede schodiště do nejnižší části přístupného žumberského podzemí - jeskyně vytesané ve skále. Je dlouhá asi 7 metrů, 4,5 metrů široká a 4 metry vysoká. Ta nikam dál nevede. Její pokračování – vchod v západní části – je zasypán. Podle vyprávění místních ale měla ústit až do skoro čtyři kilometry vzdálené obce Lukavice. Ještě odvážnější pověst říká, že podzemní chodba vede až ke Kočičímu hrádku ve Slatiňanech, který je od Žumberka vzdálený nějakých šest sedm kilometrů.

Jak je žumberské podzemí staré, se neví. Stejně jako není znám důvod, proč bylo umístěno právě tady. Z obranného i provozního pohledu je totiž taková poloha velmi nevýhodná. I tato skutečnost nahrává všem, kteří mají za to, že žumberské podzemí ještě neodhalilo všechna svá tajemství.

autor: RUS
Spustit audio