Tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů můžete objevovat v Labyrintu pod Zelným trhem v Brně

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Labyrint pod Zelným trhem

Zelný trh v Brně je jedním z nejstarších dochovaných náměstí jihomoravské metropole. První zmínky o něm pocházejí už z 13. století. Tehdy ovšem nesl název Horní trh. Pojmenování "Zelný" získal až o dvě století později. Od samého počátku náměstí sloužilo každodennímu obchodování, což zůstalo dodnes.

Trhovci ovšem museli své zboží, podléhající zkáze, někde uchovávat. A jedinou středověkou chladničkou byly sklepy. Ty na Zelném trhu vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk. Kromě skladování potravin sloužily také ke zrání piva a vína a v dobách válek se využívaly jako úkryty.

Představa středověkých podzemních chodeb pod Brnem je sice romantická, ale zavádějící. Tedy alespoň co se Zelného trhu týče. Některé sklepy skutečně ve středověku vznikly, a to pod jednotlivými domy. Nebyly ale nijak propojeny. K tomu došlo až v roce 2009, kdy sklepení prošla komplexní stavební úpravou. Ta umožnila je vzájemně propojit a vytvořit tak velmi zajímavou prohlídkovou trasu.

Během prohlídky návštěvník pozná nejen historii samotných sklepů. Dozví se také mnoho zajímavého o životě ve městě na povrchu. Součástí prohlídkové trasy jsou totiž expozice předmětů a profesí, které sice ve sklepeních nikdy nebyly, nicméně díky unikátní atmosféře do zdejšího prostředí přirozeně zapadají. Každý si tak cestou může lámat hlavu, zda mohly ve sklepeních fungovat třeba alchymisté, nebo které druhy ovoce a zeleniny naši středověcí předkové mohli znát a které nikoli.

Každá prohlídka má svůj vlastní příběh

Labyrintem pod Zelným trhem provádí zkušený tým průvodců, kteří milují historii a také vyprávění příběhů. Každý průvodce do svých vyprávění, kromě základní historie, přidává i svoje osobní poznatky a zkušenosti. Ať už o sklepeních samotných, jejich stavbě nebo také o vystavených exponátech či historii města Brna. Každá prohlídka tak má svůj originální příběh. A to je také důvod, proč se do labyrintu lidé opakovaně vrací.

Expozice alchymie

Labyrint pod Zelným trhem v Brně zaujme všechny věkové kategorie, od těch nejmenších návštěvníků až po jejich babičky a dědečky. Sklepení se ale samozřejmě neobejdou bez schodů, a tak je potřeba počítat s tím, že prohlídková trasa není bezbariérová. Není ovšem ani nijak náročná. Otevřeno je po celý rok, každý den kromě pondělí. Prohlídky se konají každou hodinu.