Terezie Pemová o trampotách hyperaktivních dětí se syndromem ADHD

30. leden 2013

Se sociální pracovnicí z Národního institutu pro děti a rodinu z projektu Hyperaktivita Mgr. Terezií Pemovou jsme hovořili o problémech dětí, které trpí poruchou pozornosti s hyperaktivitou.

Povídali jsme si o tom, jak se tyto děti projevují. Probírali jsme, jaké poruchy pozornosti existují. Mluvili jsme o tom, v čem se liší. Zabývali jsme se potížemi, které mají tyto děti v kolektivech. Věnovali jsme se způsobům jejich řešení.

Hyperaktivita je v současné době často užívaným pojem, kterým se většinou označují živější, roztržité a neposedné dětí. Ve skutečnosti jde o laické označení hyperkinetické poruchy, nebo také jinak syndromu ADHD (z anglického Attention Defifit Hyperactivite Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou).

Dítě může z hyperaktivity vyrůst

Hyperaktivita patří mezi specifické vývojové poruchy, která se týká jen specifických neuropsychologických funkcí dítěte. Jeho intelekt je přitom zcela nedotčen. Jedná o poruchu vrozenou. Její projevy se mění v průběhu vývoje dětí. V řadě případů z ní může dítě vývojem „vyrůst“.

Tento typ specifické vývojové poruchy se může projevovat ve dvou formách. Jde o prostou poruchu pozornosti – ADD, bez projevů motorického neklidu nebo existuje ADHD, kdy jsou poruchy pozornosti doprovázeny zvýšeným motorickým neklidem.

Hyperaktivní dětí nejsou oblíbené

Motorický neklid těchto dětí většinou působí na jejich okolí rušivě a nepříjemně. Zpravidla pak nejsou u svých vrstevníků oblíbené. Jejich neustálé pobíhání a vydávání zvuků ostatní obtěžuje a často narušuje společnou aktivitu, nebo vzdělávací proces.

Motorický neklid je i velmi vyčerpávající i pro rodiče těchto dětí. Jedná se však o symptom, který se nejdříve zmírňuje a ustupuje do pozadí. Další oblast chování, která je u těchto dětí zasažená, je pozornost.

Děti mají problém soustředit se na jednu činnost déle, jsou snadno vyrušitelné, obtíže jim činí tzv. lineární pozornost (např. čtení nebo naslouchání mluvenému slovu). Nepozornost se projevuje i v sociálních vztazích.

Děti s ADHD mohou mít potíže věnovat pozornost drobným neverbálním projevům v komunikaci, jsou netrpělivé, jejich komunikace může působit nesouvisle.

Děti s ADHD mají potíže s impulsivním chováním

Nejzávažnějším projevem ADHD je však impulsivnost. Jedná se o zbrklost, nepromyšlenost jednání, neschopnost v reálné situaci použít odpovídající komunikační strategie.

Okolí to často vnímá jako agresivitu, konfliktnost a zlomyslnost. Děti jsou zbrklé v mluveném projevu i chování, jejich chování může být podrážděné a vysoce reaktivní.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vykazuje až osm procent dětské populace projevy různé formy hyperaktivity, která vyžaduje různou intenzitu odborné intervence v rámci vzdělávacího systému.

V současné době se tedy v českém vzdělávacím systému (předškolního a základního vzdělávání) objevuje 56 až 90 tisíc dětí s tímto typem potíží, v míře, která vyžaduje odbornou péči.

autoři: Alima Martinová , Tereza Pemová
Spustit audio