TIP na víkend: Lidové vánoce v Polabském národopisném muzeum v Přerově nad Labem

26. listopad 2021

Velká vánoční výstava se i letos koná v celém areálu skanzenu v Přerove nad Labem. V interiérech všech devíti chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů i současné vánoční dekorace.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami, dračkami a podvečerním besedováním.

Ve druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou vystaveny ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty a nejrůznější stará tvořítka.

Staročeská chalupa je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou nainstalovány všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek.

Lidové Vánoce v Polabí, výstava v Polabském národopisném muzeum Přerov nad Labem

Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století: kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930, na statku i v chaloupce.

Nově je otevřená celá chalupa z Oskořínka s interiérem z druhé třetiny 20. století, upravená na předvádění vánočního pečení a tradičních řemesel. Ve staré škole uvidíte scénu tříkrálové koledy.

Součástí letošní vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků.

Lidové Vánoce v Polabí, výstava v Polabském národopisném muzeum Přerov nad Labem

Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí. V chodbě u staré školy v bednárně je nově připravená výstava „Z historie vánočního stromečku“, jejíž součástí je velká kolekce starých vánočních ozdob z muzejních sbírek.

Ve školním kabinetu je nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akademického malíře Jiřího Škopka. Další velký betlém, kopie kostelního betlému z 19. století ze Semic, uvidíte v kapličce na návsi.

Výstavu můžete navštívit až do 30. prosince letošního roku, otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 16 hodin (poslední vstup v 15.00 hodin). Na Štědrý den a Boží hod vánoční ale bude zavřeno.

Více informací a také aktuální platná epidemilogická opatření naleznete na webu pořadatele.

autoři: Jolana Nováková , Von | zdroj: Český rozhlas Region
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?