TIPY NA VÍKEND: Zahájení sezóny skanzenu v Přerově nad Labem výstavou Jaro na vsi nebo jarní jarmark v Ratajích nad Sázavou

17. březen 2023 15:00

Užijte si víkend s našimi tipy na zajímavé akce.

Jaro na vsi začíná 17. března

Skanzen v Přerově nad Labem přibližuje život v minulém a předminulém století

Stalo se tradicí, že Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zahajuje návštěvnickou sezónu velkou zvykoslovnou výstavou „JARO NA VSI“, v pořadí už po jedenatřicáté. V interiérech všech chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící dávné krajové zvyky a obyčeje spojené s jarem, a hlavně s Velikonocemi.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu.

Bujarý konec masopustu ve druhé chalupě z Draha střídá vážné čtyřicetidenní předvelikonoční postní období, v němž je šest postních nedělí. Ke každé se váží nějaké krajové zvyky a obyčeje jako vynášení „smrtky“, chození s lítem a tradiční předvelikonoční a velikonoční pokrmy. Nejdůležitějšímu „Pašijovému týdnu“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního je vyhrazena celá „staročeská chalupa“.

Nejvíce místa je tu však věnováno závěru Velikonoc – pomlázce o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic. K Velikonocům se vztahuje i výstava kraslic, zdobených tradičními a netradičními technikami, velikonočních pohlednic, ukázek velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva v přísálí bednárny.

V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit.

Bližší informace o víkendových programech na webu muzea.

Jarní jarmark v Ratajích nad Sázavou

Nechybí ani dobový jarmark

Tradiční jarní jarmark, který se uskuteční na nádvoří a interiérech zámku v Ratajích nad Sázavou.

Na nádvoří se můžete těšit na spoustu prodejních stánků a občerstvení. Ve vnitřních prostorách zámku proběhnou kostýmované prohlídky v podání souboru historického tance Mariane. Přeneseme se do období Baroka, a nahlédneme jak tehdejší majitelé Ratajského panství trávili svůj čas.

Prohlídky vychází poravidelně v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00.

Počet účastníků je omezen, proto doporučujeme provést rezervaci na emailu ou@obecrataje.cz,elefoním čísle 327 322 169 nebo osobně v kanceláři úřadu městyse.

autor: JMys
Spustit audio