Tomáš Novotný, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

3. prosinec 2013

V úterý 3. prosince 2013 byl hostem pořadu „K věci“ ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Tomáš Novotný.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním probral evropské dotace mířící do středních Čech - způsob jejich rozdělování a zajištění regulérnosti posuzování jednotlivých projektů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je Tomáš Novotný, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, tedy jinými slovy člověk, který je šéfem ROPu Střední Čechy, dobrý den, vítejte u nás.

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pro začátek pro ujasnění, už posílá zase Evropská unie peníze na projekty Regionálního operačního programu Střední Čechy?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
ROP Střední Čechy přes ministerstvo financí odesílá v prosinci tohoto roku žádost o přibližně 4 miliardy o proplacení z evropských prostředků, takže počítáme s tím, že v prvním kvartále příštího roku, kdy i bude dokončen předpokládáme ten proces auditu, tak obdrží Česká republika přibližně 4 miliardy za rok a půl, kdy bylo proplácení evropských peněz do ROPu Střední Čechy zastaveno.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říkáte předpokládáte, to znamená, že jisté to není nebo máte nějaké náznaky, máte nějaký třeba neformální příslib z Bruselu?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Tam je třeba oddělit dvě oblasti. První je ta, že každý správce evropských dotací, je jich 17 v České republice, ty takzvané řídící orgány musí do konce tohoto roku mít Evropskou komisí potvrzeno a odesláno do Evropské komise 63 % celkových prostředků, které mají k dispozici. U nás je to přibližně 14,5 miliardy korun. A právě tím, že do konce roku se pošle tyto 4 miliardy, tak my se dostaneme asi na 64 % a nebudeme nic vracet. Další oblast je dokončování auditu, kde z důvodu případu bývalého hejtmana byl proveden detailní audit na ROPu střední Čechy firmou KMPG, který trval přes 4 měsíce, my jsme měli nález pod 1 %, což neznamená žádnou sankci., Ten nález v českých podmínkách byl velice nízký. Následoval reaudit ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pardon, to znamená 1 % chyb?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
1 % chyb s tím, že se kontrolovalo asi, nebo celkem dohromady asi 130 projektů ze 700, které se realizovaly, čili i ten záběr toho vzorku byl poměrně veliký, že ta chybovost byla nízká. Pak následoval několikadenní reaudit Evropské komise, kde ještě Evropská komise vyslovila některé pochybnosti, my jsme poslali odpověď Evropské komisi, kde vyvracíme společně s ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj ty poslední pochybnosti, které Evropská komise vyslovila a ten termín, kdy dojde k nějakému vypořádání úplně finálního toho auditního procesu, který už trvá rok a půl, tak je reálný v prvním kvartálu příštího roku, i tak máme signály z Evropské komise.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A to znamená, že tedy potom ty peníze přijdou, vy už jste to říkal, více než rok tedy Evropská unie neproplácí ty projekty, co to znamená pro ty žadatele, to znamená, že jednou na dluh nebo jim to platí někdo tady v České republice?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Pro žadatele to v zásadě nemá žádný dopad, protože nám se podařilo přesvědčit ministerstvo pro místní rozvoj, které je vlastně poskytovatelem dotací pro ROP Střední Čechy, aby v žádném případě nezastavili, taky z našeho pohledu pro to nebyl důvod jako úřadu, nezastavili proplácení prostředků ze státního rozpočtu, to znamená, že vlastně proplácíme žadatelům prostředky ze státního rozpočtu a teď dochází k té refundaci, která pravda je odložená o ten rok a půl. Ale pokud jde o vlastní proplacení, tak je to otázka příštího kvartálu, ale co je klíčové, že nic nepropadne z toho, co ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že ty peníze přijdou říkáte.

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
... že ty peníze přijdou naprosto takřka s jistotou v prvním kvartále příštího roku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
V téhle souvislosti se v září objevila ještě jedna katastrofičtější informace, že by Evropská unie mohla pozastavit celý regionální operační program. Teď tedy je pozastavená jenom takzvaná certifikace, to už se podařilo zažehnat tohle nebezpečí?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Já se osobně přiznám, že jsem dodnes nepochopil, odkud ministerstvo pro místní rozvoj to uvedlo na své tiskovce.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Promiňte, on to říkal přímo ministr pro místní rozvoj. Ptal jste se ho, kde to vzal tu informaci?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Ano, my jsme si v té věci vyměňovali i mailovou korespondenci a vzhledem k tomu ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
On nedokázal odpovědět?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Vzhledem k tomu, že se ukázalo po tom horizontu týdnů, měsíců, že žádný takový dopis nepřišel a nic takového Evropská komise nezamýšlí. Tak považuji to za zbytečnou chybu ministerstva pro místní rozvoj.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Neměl by se pan ministr tedy omluvit?

Tomáš NOVOTNÝ, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
--------------------
Tak to je věc pana ministra. Já myslím, že v této věci zbytečně by to rozšířilo paniku.

NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio