U Českých Lhotic na Chrudimsku se můžete projít po keltském opevnění. Staré je přes dva tisíce let

13. prosinec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obranné valy oppida u Českých Lhotic v lese nepřehlédnete

Hradiště u Českých Lhotic na Chrudimsku je největší a také nejzachovalejší keltské oppidum ve východních Čechách. Jeho trojité valy, které jsou dodnes v terénu dobře patrné, v lese určitě nepřehlédnete. Přímo na místě si můžete přečíst informační panely o životě Keltů, dozvědět se, jak vznikalo opevnění jejich sídliště nebo typická brána.

Oppidum České Lhotice leží v nadmořské výšce okolo 450 metrů. Rozkládá se na plošině široké ostrožny nad meandrem řeky Chrudimky a prosperovalo od roku 150 až přibližně do roku 50 před Kristem. Zdejší oppidum hrálo důležitou roli. Tvořilo totiž spojnici mezi keltským hradištěm Závist u Prahy a oppidem Staré Hradisko na Moravě.

Hradiště bylo poměrně rozhlehlé. Zaujímalo rozlohu 23 hektarů. K oppidu ještě patřil přihrádek o rozloze asi 8 hektarů, který už ale nebyl součástí opevněného systému a sloužil zřejmě spíše jako farmářská usedlost. Z východní a jižní strany postavili obyvatelé hradiště mohutné opevnění. Valy někdejšího oppida jsou dnes zalesněné a největší plocha sídliště, kde kdysi stála keltská obydlí, pokrývá travní porost.

Významný nález roku 2020

V roce 2020 proběhl v prostoru hradiště výzkum pod vedením Tomáše Mangela z královéhradecké univerzity a archeologa Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Davida Vícha. Ti k průzkumu přizvali také amatérské kolegy s detektory kovů, se kterými úspěšně dlouhodobě spolupracují.

Při procházce mezi valy hradiště si můžete přečíst, jakou měly kdysi podobu

Jedním z největších nálezů byl dlouhý keltský meč. Ten se v současné době nachází v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a čeká na zrestaurování. Železný meč tým archeologů nalezl v prostoru někdejší keltské akropole, tedy centra hradiště. Přibližně jeden metr dlouhý meč je deformovaný. Původní tvar porušila s největší pravděpodobností orba, která v prostorách hradiště probíhala.

Už v 19. století objevili zemědělci na Hradišti řadu keltských artefaktů, hlavně keramiku a rotační mlýnky. V roce 1943 provedl odbornou prohlídku naleziště archeolog Ivan Borkovský. Místo popsal, zaměřil a oficiálně označil za keltské oppidum. V 70. a 80. letech 20. století pokračoval v práci archeolog Milan Princ, v době nedávné Alžběta Danielisová a Tomáš Mangel.

Po Keltské stezce

K osadě Hradiště u Českých Lhotic a samotnému oppidu se můžete vydat po Keltské naučné stezce, která vede z Nasavrk. Jde o 9,5 kilometru dlouhý okruh, který lemují naučné tabulky s informacemi o životě, zvycích a kultuře Keltů. Stezka vede přírodní rezervací Krkanka, kde je možné také vystoupat na rozhlednu Boiiku. Cesta se vrací zpátky do Nasavrk, kde prostory tamního zámku nabízejí expozici Po stopách Keltů.

V muzeu na zámku v Nasavrkách si můžete prohlédnout model oppida v Českých Lhoticích

Archeologické nálezy z keltského oppida v Českých Lhoticích se staly impulsem k založení Keltského archeoskanzenu na okraji Nasavrk. Rozsáhlé muzeum v přírodě představuje v turistické sezóně rekonstrukci keltského opevnění, brány oppida v Českých Lhoticích a také obydlí zemědělců a řemeslníků.

Spustit audio