U hradu Kost objevíte místa opředená tajemstvím. Nahou Démétér, skalní byt U Barušek i Žižkovu stáj

21. říjen 2022

Jistě znáte hrad Kost v Českém ráji v Královéhradeckém kraji. Kromě návštěvy tohoto monumentálního hradu se můžete projít i malebným podkosteckým panstvím, ve kterém objevíte zapomenutá a opomíjená místa, která rozhodně také stojí za vidění. Místa přírodní, rituální, s dávnými příběhy zdejších obyvatel i tvůrců.

Nad Černým rybníkem, který se rozprostírá přímo pod hradem Kost, je možné vidět na jednotlivých skalách tři kamenné pilíře. Připomínají základ pro plošinu s rumpálem, kterým se vytahovaly okovy se studniční vodou. Zařízení vzniklo pravděpodobně kolem roku 1800 a zřejmě zásobovalo vodou dnes už zaniklý panský hospodářský dvůr Zájezd na skále nad rybníkem, který patřil k podkosteckému panství. Místo s terénními nerovnostmi, kde stojí i letitá lípa, najdete nad známým skalním obydlím „U Barušek“, asi tři sta metrů severovýchodně od hradu Kost.

Pískovcový byt, který přibližně od roku 1850 sloužil jako celoroční útočiště nejchudším místním obyvatelům, dostal své jméno po dvou vdovách, které tu žily na výminku. Ženy navštívil i spisovatel Karel Václav Rais a své poznatky ze setkání s nimi vložil do povídky Ve skále. Po první světové válce už zůstalo obydlí prázdné. Dnes tam můžete vidět světnice vytesané ve skále, v menší je i prostor pro hospodářské zvířectvo se žlabem pro kozu. Tajemné místo dnes láká nejen zasvěcené turisty, ale i filmaře.

Skalní byt U Barušek pod hradem Kost

„Pověstí je mnoho. Říká se tu i U Barunky, ale není jasné, jaké měla příjmení. Neuměl jsem si představit, že by rakouskouherský úřednický šiml v roce 1900 a 1910 jednu osobu nesečetl. Tak jsem začal hledat ve sčítacích operátech jednu Barunku nebo Barboru. Podařilo se: toto místo je na katastru obce Podkost, tam byla jedna jediná Barbora a ta se jmenovala Klimešová, za svobodna Helikarová. V roce 1910 už byla vdova. Je tam zapsán i její syn František. V roce 1900 měla deset slepic, jednu husu a jednu kozu, v roce 1910 už jen šest slepic,“ přibližuje život ve skalním obydlí badatel Pavel Pospíšil z Malechovic.

Mystická Démétér a Žižkova stáj

Okolí hradu Kost s Plakáneckým údolím je nejen zdrojem pověstí a příběhů s reálným základem, ale i místem, kde se tají dech. Například ve skalní rozsedlině, kde je ukrytá do pískovce vytesaná socha bohyně plodnosti. S trochou intuice ji najdete v údolí Plakánek asi šest set metrů od hradu Kost při pravém břehu říčky Klenice, proti vstupu do Kovářovy rokle. Kdysi tam vedla využívaná cesta, dnes je potřeba počítat s podmáčeným terénem a křovinovým porostem.

Umělecké dílo doktora Skaličky představuje sochu stojící nahé ženské postavy, zřejmě řecké bohyně plodnosti země Démétér. Skulptura, které nese na hlavě koš nebo amforu, působí na příchozí jako zjevení. Sochař navíc vytesal i reliéfy ve skalní světnici na žluté turistické značce na začátku údolí Plakánek, po jeho pravé straně asi dvě stě metrů od hradu. Blízko světnice s tesanými reliéfy s postavou Krista na kříži, s Madonou s dítětem a s poprsím fauna (nebo pastevce) zurčí ve studánce křišťálová voda.

Socha bohyně Démétér v údolí Plakánku

Údolím Plakánku se můžete projít k Žižkově stáji. Název napovídá, že by skalní útvar mohl souviset s návštěvou Jana Žižky z Trocnova. Ten tu ale nikdy nebyl. Je historicky dokázáno, že vojevůdce bojoval v Hořicích na vrchu Gothard a pak se přesunul do Turnova, kde vypálil klášter. Dá se tedy předpokládat, že šel údolím Libuňky. O nově postaveném hradu Kost dobře věděl, že je pro něj takřka nedobytný.

Tak zvaná Žižkova stáj v Plakánku, vysekaný výklenek do skály, symbolicky připomíná, jak tu kameníci těžili pískovec, mimo jiné i pro kostel sv. Maří Magdalény v nedaleké Sobotce. Blízko stáje objevíte další ze Skaličkových reliéfů, říká se mu Žižkova hlava, ale odkazuje spíš k období helénismu.

Žižkova stáj v údolí Plakánek

Malebné Podkostí zkrátka nabízí desítky pohledných a tajuplných míst, která můžete objevit i sami. Odměnou vám budou chvíle překvapení, zklidnění, setkání s přírodou i s podkosteckou historií.

Spustit audio