Uříznout si kšandu

1. prosinec 2005

Dva dny jsem tu teď mluvil o původem německých slovech kšandy a šle, včera jsem připojil pár slov o rovněž původem německém výrazu kšíry a informoval jsem, že ve slovenštině mají pro šle domácí výraz traky a že tohle slovo možná souvisí s pojmenováním trakař. Dnes musím dodat, že o této souvislosti mluví jen starší etymologické slovníky, dnes se trakař pokládá za slovo rovněž přejaté z němčiny a se slovanským traky nesouvisející.

Ale vraťme se ke kšandám, především k těm, které se vyskytují v českých úslovích a spojeních. Ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky najdeme tři: Je to napínavé jako kšandy, být napnutý jako kšandy a vytahovat se jako kšandy. Když je něco napínavé jako kšandy, může to být opravdu hodně vzrušující, ale ještě častěji se toto úsloví používá ironicky, v opačném významu, když chceme říct, že je to nuda. Ten, kdo je napnutý jako kšandy je velmi zvědavý na výsledek. A když se někdo jako kšandy vytahuje, znamená to, že se vychloubá, přestože nemá čím. Všechna tato tři slovní spojení, jsou jak říkají odborníci průhledná, jaksi svou vlastní hlavou, bez studia učených knih, dokážeme říct, že tu jde slovní žertování založené na pružnosti šlí, na jejich schopnosti napnutím zvětšit svou délku, vytáhnout se třeba i trojnásobně.

Michal Novotný

Čtvrté úsloví ve zmíněném slovníku uvedené není, zato ho najdeme ve Slovníku spisovného jazyka českého. Je to spojení uříznout si kšandu ve významu udělat si ostudu, ztrapnit se. Zmíněnou vlastní hlavou bychom ho třeba mohli rozluštit takhle: když si uřízneme kšandu, spadnou nám kalhoty, a tím si uděláme ostudu, společensky se znemožníme. Je to hezké vysvětlení, pochválím se sám, ale pravdivé není. Ve spojení uříznout si kšandu ve skutečnosti o žádné kšandy jako šle nejde. V češtině totiž máme dvě slova kšanda, jak se o tom můžeme přesvědčit ve Slovníku spisovného jazyka českého. První má ten význam, o němž jsme dosud mluvili, totiž šle, a druhé znamená ostuda, hanba. Toto slovo k nám přišlo rovněž z němčiny, naši předkové si do podoby kšanda přizpůsobili německé Schande, ostuda, které se šlemi ani s kšírami nemá jazykově nic společného. Tolik o slovních spojeních, v nichž se vyskytuje slovo kšandy.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser