Úspěch onkologické léčby může velmi ovlivnit psychický stav pacienta

19. říjen 2022

Poté, co skončilo období karantén a lockdownů, začali lidé se zpožděním absolvovat různé preventivní prohlídky. Největší nárůst je onkologických pacientů, kteří prevenci zanedbali a jejich onemocnění je navíc často již značně rozvinuté. Ve výsledku záleží na každém, jak úspěšně nemoc zvládne. A v tomto případě hraje psychika důležitou roli.

Léčba onkologických onemocnění je zátěž pro organismus i psychiku. Chemoterapie má nepříjemné průvodní stavy a nemocní se necítí dobře nejen vlivem samotného onemocnění, ale i léčby. Pro úspěšné zvládnutí onemocnění je ze všeho nejdůležitější, jaký přístup pacient k celé situaci zaujme.

Ti, co se nemoci poddají a boj s ní předem vzdají, většinou špatně snáší i samotnou chemoterapeutickou léčbu a boj s nemocí ve výsledku prohrávají. Naopak Ti, kteří se k situaci postaví čelem, mají mnohem lepší výsledky, nepříjemné průvodní jevy léčby zvládají lépe a mají větší šanci se zcela uzdravit. Je nutné, aby pacient věděl, že to s ním dopadne dobře. Aby se zaměřil na to, že bude bojovat a dělat vše pro to, aby byl zase zdravý. Je důležité to nevzdat. Psychika zde hraje zcela zásadní roli a nelze jí podceňovat.

Důležitý je i přístup nejbližších přátel a rodiny

Často se právě nejbližší okolí situace vyděsí více než pacient. Je nutné brát nemocného tak, jako před zjištěním nemoci. Dávat mu neustále najevo, že se uzdraví a chovat se zcela normálně.

Psychice nemocného určitě pomůže i dobrá přátelská společnost a podpora rodiny. Pozvánky od přátel na návštěvu, na výlet, do divadla, mohou nemocného hodně podpořit. Ovšem pro vnímání nemocného člověka jeho okolím, je podstatné, jaké stanovisko zaujme k nemoci on sám. Pokud se stále sebe lituje a tváří se nešťastně, budou ho tak brát i ostatní. A to rozhodně nepomůže.

Budování imunity i ochrana sama sebe jde ruku v ruce

Bohužel, chemoterapie je sice úspěšnou léčbou, nicméně má nepříjemné průvodní projevy. Jedním z nich je i snížená imunita pacientů, kteří onkologickou léčbu podstupují. Je dobré najít zdravý balanc mezi společenskými aktivitami, které mohou pomoci celou situaci lépe snášet na psychické úrovni, a nebezpečím nějaké infekce, která zároveň při pobytu v místech s větším výskytem lidí hrozí.

I když může být pacientům nevolno a cítí se oslabení, imunitu je nutné stále budovat a posilovat. Nejlépe procházkami v přírodě, kde není moc lidí. Zkrátka chodit ven tak, jak nám to umožňuje naše kondice a snažit se překonat únavu. Pokud toto zvládnete, ideální je zdravý balanc mezi procházkami v přírodě pro dobrou imunitu a setkáváním s přáteli, které zase podpoří psychiku.

Podpora organismu je individuální

Tělo samozřejmě posílí pobyt v přírodě, ale vzhledem k náročnosti léčby, je na místě také pomoc organismu různými posilujícími preparáty a potravinovými doplňky. V tomto případě ale radu nehledejte u přátel ani v lékárně. O tom, co přesně je pro pacienta vhodné, ví nejlépe ošetřující onkolog. Záleží na tom, jaká onkologická léčba je naordinována i v jakém stavu se daný pacient nachází.

Konkrétní rady a doporučení by proto pacientovi měl předat ošetřující lékař onkologického oddělení. Pokud se tak nestane, raději nic nezkoušejte jenom proto, že daný preparát pomohl někomu jinému. Pacient by se měl o možnostech vhodných podpůrných prostředků informován na daném onkologickém oddělení s ohledem na svůj konkrétní zdravotní stav i nasazenou léčbu. Pokud se tak nestane, informace si u lékaře vyžádejte sami.

Spustit audio

Související