Úterní Noční linka: Radost ze života

11. únor 2020

Co vám dělá v životě největší radost? Umíte se radovat? Co děláte proto, abyste měli radostný život? Patříte mezi životní optimisty? Umíte se radovat z maličkostí všedního dne?

Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk. Slabší formou radosti je spokojenost, silnější je extáze. Trvalejší a intenzivní forma radosti je pocit štěstí. Radost je často doprovázena úsměvem nebo smíchem. Tělesnými projevy radosti je zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku.

Spustit audio