V době dovolené je nutné domácí péči o seniora dobře naplánovat

8. červen 2022

Počet seniorů v naší republice narůstá a s tím i počet rodin, které se sami starají o své staré rodiče. Potřeby seniorů jsou samozřejmě individuální, ale péče má zároveň některá všeobecná pravidla. Mezi ně patří především dobrá hydratace. Péči o seniora je nutné zajistit i v případě dovolené.

V tomto období snad každý plánuje dovolenou. Musíme si pak dopředu připravit nejen naše pracovní povinnosti v zaměstnání, ale v době naší nepřítomnosti dobře zorganizovat i péči o seniora, pokud se v domácím prostředí staráme například o své starší příbuzné.

Pokud se může o péči o seniora podělit větší rodina, je to ideální. Jestliže máte v péči seniora sami, je nutné najít vhodné řešení. Péče je namáhavá a pečující by měl dbát i o svou vlastní regeneraci. Je ale potřeba zvážit, jestli je vhodnější odjet pouze na několik dní a dovolenou tak rozplánovat po kratším úseku, anebo jestli je v dané situaci opravdu možné a zodpovědné odjet třeba na měsíc na jiný kontinent.

Vše záleží na tom, jak dalece jsou nebo nejsou senioři v domácí péči soběstační. Pokud jsou senioři upoutaní na lůžko a jsou v domácí péči, je nutné zajistit celodenní péči. Jestliže jsou pohybliví, pak možná bude stačit, aby se na ně alespoň jednou za den někdo přišel podívat a jejich stav zkontroloval. V případě, že je senior zcela soběstačný, je nutné mu alespoň předat dobré rady, jak má o sebe pečovat v době naší nepřítomnosti a minimálně několikrát do týdne ho telefonicky zkontrolovat.

Dobrá hydratace po celý rok, jak ale ohlídat seniora?

V létě je nutné si uvědomit zásadní věc. Máme výrazné ztráty tekutin potem a dechem a tyto ztráty musíme nějak dorovnat. Zároveň je stálý problém, že senioři často ztrácí pocit žízně, i když už nastupuje dehydratace.

Často vám sdělí, jak pijí, ale ukáže se, že vypili za den pouze jednu skleničku a to je velmi málo. Nesmíme zapomínat, že v letních měsících by příjem měl být minimálně 1,5 až 2 l tekutin. Pokud si senioři dají kávu, je nutné příjem tekutin ještě trochu zvýšit.

Nedodržování medikace může zhoršit stav

Medikace seniorů je někdy značně složitá. Hlavně v létě a vždy, když nás v péči někdo zastupuje, je nutné na pravidelné medikamenty nezapomínat a být v tomto ohledu pečlivý. Musíme dbát, aby se senior z důvodu nepravidelného podávání léků nedostal do nestability.

Kdykoliv péči přebírá někdo jiný, je nutné mu předat přesný rozpis léků a po návratu zkontrolovat, že vše bylo řádně užíváno. Určitě je ideální využívat praktické rozdělovníky léků, kdy můžeme seniorovi na jeden až dva týdny dopředu léky připravit. Pokud víte, že na seniora už není možné se v tomto ohledu zcela spolehnout, pak je nutné zajistit, aby někdo alespoň jednou denně zkontroloval, že léky byly dobře užívány.

Myslete i na svůj odpočinek

Péče o seniora v domácnosti je běh na dlouhou trať a všichni, kdo se o své starší rodinné příslušníky starají, ví, jak je náročná. Po psychické i fyzické stránce. Odbornou péči seniora vždy zajišťuje registrující praktický lékař.

S kontrolou seniorů mohou případně pomoci i tzv. sestry domácí péče, které v domácím prostředí pečují o hůře pohyblivé seniory. Pozor, nejedná se ale pečovatelku, která může zajistit například nákup nebo úklid!

V úvahu je možné vzít i speciální zařízení. Seznam těchto odlehčujících center je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví obecního úřadu nebo dané městské části. Tuto variantu je možné zvážit, pokud v době dovolené nemohou pomoci další rodinní příslušníci. Specializovaných odlehčujících zařízení je stále více a jejich kvalita roste. Je nutné tato místa včas navštívit a vybrat si s předstihem zařízení kvalitní.

Ale nesmíme zapomenout ani na včasnou a vhodnou komunikaci se samotným seniorem. Je samozřejmě nutné seniora do takového ústavu umístit s jeho souhlasem a situaci musí v rámci možností chápat a přijmout. Je ale vždy nutné, aby senioři věděli, že až se vrátíme z dovolené, budou mít kam se vrátit i oni. Je to velmi komplikovaná situace, kterou je potřeba řešit s předstihem, jak po finanční stránce, tak i z hlediska komunikace se seniorem i jinými rodinnými příslušníky. Čím dříve se na ní připravíme, tím lépe se nám bude řešit.

Spustit audio

Související