V jižních Čechách si můžete zkrátit dlouhou chvíli. Když navštívíte zámek Kratochvíli

30. červenec 2018
Česko – země neznámá

Slovo kratochvíle označovalo ještě před nedávnem v češtině opak nudy. Stejné jméno dostala i nádherná renesanční vila u Netolic na jihu Čech. Pobyt v ní měl totiž panstvu přinést především zábavu, nové a nečekané zážitky a vytržení ze stereotypu všedních dnů.

Unikátní zámeckou stavbu, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století konkurenci, najdete v původně bažinaté krajině, mezi rybníky Netolické pánve. Nechali ji postavit Rožmberkové, kterým přestal vyhovovat nedaleký chladný a nehostinný středověký hrad Helfenburk. Zvlášť, když se Vilém z Rožmberka vydal s českými šlechtici na památnou cestu do Itálie a poznal tam luxus renesančního bydlení.

V dávné minulosti na místě Kratochvíle stával hospodářský dvůr Leptáč, který v roce 1569 postoupil Vilém z Rožmberka proslulému budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Rožmberskému vladaři se nově postavený dvůr s rozsáhlou loveckou oborou zalíbil natolik, že ho v roce 1579 s Krčínem směnil za město Sedlčany s deseti vesnicemi.

Vilém chtěl mít v sousedství Leptáče nový lovecký zámek vystavěný po vzoru italských vil, a tak v roce 1583 jeho stavbou pověřil italského stavitele Baltazara Maggiho z Arogna. Nešlo přitom o jedinou zakázku oblíbeného Vilémova architekta na jihu Čech. Ten řídil i přestavby zámků v Hradci, Bechyni či Krumlově.

Kratochvíle - sál

Stavba Kratochvíle byla ovšem jeho skutečným majstrštykem. Maggi ve stavebním projektu rozvrhl areál Kratochvíle do velkého obdélníku s ohradní zdí, prostoupenou na třech stranách izolovanými domky. Přízemní vstupní trakt zakončil na západní straně zahradním domkem a na východní straně menším kostelem. Do zahradního plánu včlenil také samostatně ohraničený vodní příkop.

Aby bylo možné zámek vůbec postavit, byly do bažinatého terénu zaraženy dřevěné kůly, které stavbu nesou a podpírají. Voda z vodního příkopu, který lemuje ostrůvek se stavbou uprostřed, chrání dřevěné kůly před zničením. Náročná stavba celého areálu trvala pouhých šest let, dokončena byla roku 1589. A to včetně rozsáhlé malířské a štukové výzdoby s náměty z antické mytologie, které se zhostili malíř Georg Widman a italský štukatér Antonio Melana.

Zámek Kratochvíle

Renesance renesance

V roce 1601 prodal poslední rožmberský vladař Petr Vok Kratochvíli císaři Rudolfovi II. Z majetku císařské komory přešla pak Kratochvíle do vlastnictví Eggenbergů a později Schwarzenbergů. Za jejich vlády přestala být Kratochvíle loveckým letohrádkem, ve vile byly zřízeny byty a v 19. století dokonce sloužila jako archiv a sirotčinec.

Se záchranou unikátních interiérů se na Kratochvíli začalo už koncem 19. století, po pozemkové reformě byly však práce přerušeny. Restaurátorské práce znovu započaly po válce a po rozsáhlé rekonstrukci byla Kratochvíle zpřístupněna veřejnosti.

Zámek Kratochvíle - lázeň

K zámku Kratochvíle vede naučná turistická stezka Historická krajina Netolicka, stejně tak modrá turistická značka z nedalekých Netolic. U zámku je rovněž autobusová zastávka a velké hlídané parkoviště.

https://www.zamek-kratochvile.cz/cs

autor: Filip Černý
Spustit audio

Spolupořadatel

Kalendář

Neděle 2. 9.
13:00–  14:00
Velké finále Hradozámeckého léta
Přímý přenos vyhlášení vítězů fotografické soutěže Hradozámeckého léta

Partneři