V Pardubicích se můžete projít po valech renesančního zámku. Uvidíte na nich i unikátní děla

16. březen 2022

Pardubický zámek se může pochlubit celou řadou unikátů. Návštěvníci mohou obdivovat renesanční nástěnné malby a rytířské sály Pernštejnů, nejslavnějších majitelů zámku. Velmi unikátní je také jeho opevnění. Mohutné valy, které obepínají celý zámecký areál. A vy se můžete projít po celé jejich délce a přitom se dozvědět mnoho zajímavostí.

Mohutná fortifikace pardubického zámku vznikla na přelomu 15. a 16. století, v době, kdy si Vilém z Pernštejna nechal přebudovat pardubický hrad na honosnější sídlo. Valy dosahovaly výšky prvního patra zámku a ve své původní podobě se v podstatě zachovaly dodnes. Ohraničují celý areál, tedy hlavní zámeckou budovu, někdejší hospodářské zázemí zámku a dolní nádvoří. Opevnění má podobu nepravidelného lichoběžníku a v rozích jsou velké okrouhlé rondely.

Po koruně zámeckých valů vás provede naučná stezka. Může být prvním seznámením s historií pardubického zámku a také pozvánkou k návštěvě renesančního objektu a jeho expozic. Naučnou stezku lemují panely s informacemi i dobovými fotografiemi, dozvíte se na ní také zajímavosti o stavbě unikátního opevnění a jeho proměnách v průběhu staletí.

Zámek nikdo nedobyl

Původní funkce zámeckých valů byla samozřejmě obranná. Proto bylo opevnění holé, bez vyšší vegetace. Keře rostly jen na vnitřní straně valů. Podle historických záznamů tam Pernštejnové pěstovali ovoce a zeleninu. Přibližně 150 let po výstavbě se zámecké valy vojensky osvědčily. Bylo to v době třicetileté války, kdy švédský generál Torstenson oblehl Pardubice a zámek začal ostřelovat. Valy vydržely, obléhání ale netrvalo dlouho, pouze několik dní.

Od léta 2017 stojí na valech zámku repliky dvou děl, která zde stála v době Pernštejnů. Ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích je vyrobil puškař Miloš Skrbek z Vysoké nad Labem. Vytvořil je podle předloh z dobových vyobrazení. Počet hlavní děl a jejich ráže odpovídají popisům dvou zbraní z inventářů pernštejnské zbrojnice z roku 1560.

Na zámku bylo v roce 1560 přes 80 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Osm děl stálo trvale přímo na valech. Uspořádání hlavní připomínalo píšťaly kostelních varhan, proto se jim začalo říkat varhany nebo varhanová děla. Větší počet hlavní umožňoval rychlé odpálení několika střel za sebou.

Hlavně byly z valů pardubického zámku namířeny na jedinou přístupovou cestu k zámku, která vedla od Příhrádku. Děla tak mohla bezodkladně zahájit palbu. Především ale měla příchozí zastrašit a zdůraznit to, že páni z Pernštejna jsou schopni okamžitě bránit svoje sídlo a svůj majetek.

Zámecké valy v Pardubicích

Pardubický zámek se ale může pochlubit ještě jednou zajímavostí. Součástí historického opevnění zámku je totiž kryt civilní obrany, který měl v době socialismu sloužit v případě nebezpečí, války nebo napadení Pardubic. Východočeské muzeum tento prostor zpřístupnilo před deseti lety a v krytu pořádá prohlídky.

Spustit audio