V Přírodní rezervaci Milovice můžete z jednoho místa pozorovat zubry, divoké koně a pratury

4. březen 2022

Ve středočeských Milovicích se můžete vrátit v čase do dob pravěkých lovců. Na jediném místě na světě si tam můžete prohlédnout pohromadě stáda divokých koní, praturů a zubrů evropských, tedy zvířat, která byla kdysi součástí naší krajiny. Přírodní rezervace Milovice vznikla v roce 2015 a kromě velkých kopytníků v ní můžete obdivovat i zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a živočichů.

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou. Od dob, kdy ho sovětská vojska opustila, se hodně změnil. Jednu jeho část dnes zabírá dětský ráj – Park Mirákulum a zábavný park Tankodrom Milovice. Opuštěný prostor ale umožnil i další využití, které je jedinečnou ukázkou ochrany přírody.

Na více než 350 hektarech vznikla v roce 2015 přírodní rezervace velkých kopytníků. Poprvé je možné vidět tři klíčové druhy v jedné lokalitě. Celkem se tu na velkých stepích prohání více než stovka zubrů, divokých koní a praturů. Tedy zvířat, která nás vrací do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců.

Na začátku byli motýli

Jak vlastně vznikl nápad navrátit do míst svého původního výskytu zubry evropské, pratury a divoké koně? Vše odstartovala snaha zachránit mizející vzácné druhy motýlů, kteří z nejrůznějších důvodů vymírají. Stepi v Milovicích byly dříve plné květin a chráněných rostlin. Později se na nich ale objevily agresivní traviny, které začaly vzácné druhy květin a tím i motýlů vytlačovat. Bylo nutné zajistit jejich záchranu. Jenomže jak si poradit s agresivními druhy travin? Na nich si dokáží pochutnat jenom velcí kopytníci. Pro ostatní jsou nepoživatelné. A tak vznikl nápad.

Aby si ekosystém zachoval svou původní pestrost, potřebuje své dávné obyvatele. A v Milovicích se to díky projektu Obecně prospěšné společnosti Česká krajina, která rezervaci provozuje, daří. Velcí kopytníci byli totiž na našem území vyhubeni. Bez nich nyní dochází k zarůstání stepí a otevřené krajiny konkurenčně silnými rostlinami a dřevinami.

Velcí kopytníci se vrátili do bývalého vojenského výcvikového prostoru na dvou pastvinách. Právě trojkombinace divokého koně, zubra evropského a pratura zaručuje dokonalou likvidaci všech druhů invazivních rostlin. 

Rezervace v Milovicích

Zvířata pozorujte z bezpečné vzdálenosti

Zvířata v Milovicích jsou na lidi zvyklá, do přímé blízkosti až k oplocení se ale nevydávají. Proto si s sebou nezapomeňte vzít dalekohled. Pokud projdete všechny návštěvnické trasy s vyhlídkami do okolí, čeká vás nejen krásná procházka, ale také možnost si všechna zvířata prohlédnout. Stáda se napříč stepí přesouvají za vodou a na různých místech se pasou. Někdy se jednotlivá stáda vyskytují samostatně, jinde se zvířata volně promísí.

Výjimečná je v přírodní rezervaci i rozmanitost bezobratlých živočichů. Ve vysychajících tůních a kalužích tu najdete například trilobitům podobné korýše listonoha letního a žábronožku letní. Žije tu i řada vzácných a ohrožených brouků z řad chroustků, střevlíků, drabčíků, nosatců či chrobáků. Právě pro chrobáky je klíčová přítomnost velkých býložravců, respektive jejich trusu.

Pestrá je i skladba motýlů. Význam lokality pro zachování přírodní rozmanitosti naší země nejlépe ilustruje skutečnost, že někteří bezobratlí se u nás nikde jinde nevyskytují. Nekorunovaným králem zdejších motýlů je modrásek hořcový Rebelův, jehož jedinou živnou rostlinou je silně ohrožený hořec křížatý. Dnes je tedy Přírodní rezervace Milovice unikátním obnoveným stepním ekosystémem.

Samice pratura s mládětem v rezervaci u Milovic

Ze strany od Milovic je pro návštěvníky připravená pohodlná asfaltová cesta, kam se mohou vydat maminky s kočárky nebo děti na tříkolkách. Na trase jsou i dětská hřiště. Ti, co touží po náročnější procházce a chtějí si všechna zvířata prohlédnout, mohou pokračovat dál po přírodní okružní stezce prošlapané stepí. V tom případě je ale potřeba pořádná obuv do terénu. Celkem je možné nachodit po milovické přírodní rezervaci víc než 15 kilometrů. A pokud se do rezervace budete chtít vydat pěšky, zavede vás tam modrá turistická trasa.

Spustit audio