V zámeckém areálu ve Ctěnicích na okraji Prahy najdete muzeum, model železnice i krásný park

9. listopad 2022

Kdo má rád pestrou zábavu, může se zastavit v zámeckém areálu ve Ctěnicích na severovýchodním okraji metropole. Jeho majitelem je Hlavní město Praha. Celý areál, který je památkově chráněn, prošel náročnou rekonstrukcí a v současné době ho provozuje Muzeum hlavního města Prahy.

První zmínka o ctěnické tvrzi pochází z roku 1372. O 130 let později se dostala do rukou Václavu Hrzánovi z Harasova. Jeho vnuk Mikuláš dal v 16. století starou tvrz přestavět na renesanční zámek. Pak se majitelé střídali a v 18. století získal zámek dnešní podobu. Po druhé světové válce v zámeckém areálu působily státní statky.

Samotný zámek stojí z části na skále, z části na soklu z lomového zdiva. To je dodnes patrné v nejhlubší části sklepení. Soubor hospodářských budov náležejících k zámku tvoří celkem sedm objektů. Patrně nejcennějším z nich je dvoupatrová sýpka se sedlovou střechou. V areálu ale najdete i špejchar nebo drábovnu.

Přilehlým zámeckým parkem protéká potok. Vdavek a ženění chtiví partneři se mohou nechat oddat v moderním zahradním altánu. U vstupu do parku z nádvoří areálu se nachází Mufovo dětské hřiště s postavičkami podle návrhu známého malíře a ilustrátora Stanislava Holého.

Mufovo hřiště v zámeckém parku

Řemesla v pořádku

Ve ctěnickém zámku si můžete prohlédnout stálou expozici Řemesla v pořádku. Popisuje historii profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost. Každý cech vlastnil předměty, bez kterých nemohl existovat. Cechovní pokladny, korouhve s cechovními znaky, ferule, jež byly cechovním žezlem. V expozici jsou k vidění i světové unikáty, třeba torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků, které dosahuje výšky téměř tří metrů a šířky dva metry. Řada předmětů nebyla dosud nikdy vystavena.

Expozice ve Špejcharu potěší zase milovníky železnice. V květnu roku 1875 začalo v Praze fungovat nové nádraží, Těšnov. O necelých sto let později, v souvislosti s výstavbou Severojižní magistrály, byl na tomto nádraží provoz ukončen a posléze bylo zrušeno a budovy odstřeleny. Jak nádraží Těšnov vypadalo a jaké vlaky tam jezdily, ukazuje expozice s modelem nádraží. A uvidíte tam i model Negrelliho viaduktu.

Expozice ve Špejcharu nadchne milovníky vláčků

V zámeckém areálu Ctěnice se konají různé akce a pravidelné Literární kavárny. V zimním období je otevřeno od čtvrtka do neděle, zámecký park s dětským hřištěm zve k procházkám každý den.

Spustit audio