V zámeckém parku v Krásném Dvoře stojí novogotický templ. Slouží jako rozhledna

2. srpen 2018
Česko – země neznámá

Novogotický templ vypadá jako chrám. Vystoupat ale můžete až na jeho vrchol, protože funguje jako rozhledna. Stojí spolu s ostatními pavilony a altány v rozlehlém parku u zámku Krásný Dvůr na Lounsku na severu Čech. Park i věž navrhl hrabě Jan Rudolf Černín, který byl typickým šlechticem osvícenské doby. Sám schvaloval plány a všechny stavební prvky.

Stavba templu začala roku 1793. Šlo o důmyslnou kombinaci cihlové a dřevěné konstrukce. Obvod centrální stavby představuje kruh. Půdorys pak tvoří šest trojbokých úseků, mezi kterými jsou vysoké čtyřboké pilíře. Uvnitř chrámu je pískovcová socha úspěšného maršálka Karla Schwarzenberga od sochaře Josefa Maxe. Stavba sloužila jako vyhlídková věž už v 18. století.

V českém prostředí se gotické prvky začaly v architektuře objevovat výrazně dřív než ve zbytku kontinentální Evropy, a to v originální formě barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santini-Aichla. Santini při svých obnovách gotických chrámů kombinoval využití prvků typických pro gotiku s prvky barokními. Ale první čistě neogotickou architekturou u nás je právě Novogotický templ v Krásném Dvoře, vyhlídková věž umístěná v nejvyšším bodě zámeckého parku.

S budováním parku se začalo v roce 1783. Hrabě Jan Rudolf Černín byl jeho hlavním tvůrcem. Roku 1788 se vydal do Anglie, aby získal nejnovější tipy, jak v budování parku pokračovat. V Krásném Dvoře postupně vznikl areál o rozloze téměř 100 hektarů. Park byl rozdělen na několik částí, které měly v návštěvníkovi vyvolat různé nálady – veselou, melancholickou, romantickou a vznešenou.

V době Jana Rudolfa Černína provázel návštěvníky po parku poustevník nebo zahradník. Nejprve k letohrádku Lusthaus. Melancholickou náladu měla vyvolat úzká chladná rokle zakončená jeskyní se sarkofágem, který připomíná pomíjivost lidského života. Veselou náladu měl naopak vzbuzovat čínský pavilon se zvonkohrou. Stál na skalisku na kraji velké nádrže s vodou pro umělý vodopád. Dalším překvapením parku byla 1 100 metrů dlouhá alej Mílovka, ukončená kamenným obeliskem.

Uvnitř chrámu je pískovcová socha úspěšného maršálka Karla Schwarzenberga od sochaře Josefa Maxe

V letech 2014 až 2017 prošel novogotický templ rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho obnova byla financována z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs

Spustit audio

Spolupořadatel

Kalendář

Neděle 2. 9.
13:00–  14:00
Velké finále Hradozámeckého léta
Přímý přenos vyhlášení vítězů fotografické soutěže Hradozámeckého léta

Partneři