Vachrlatý

23. listopad 2005

Včera jsem konstatoval, že němčina obohatila češtinu nejen slovním spojením vyletět z kůže, že také spojení dělat kyselý obličej, je to k dostání, na vlastní pěst, přitažené za vlasy, ukázat se v pravém světle, ozbrojený po zuby a mnoho dalších jsou doslovné překlady slovních spojení německých. Dnes v tématu vztahů češtiny s němčinou, který mnozí pořád ještě pokládají za, jak to říct, za citlivý, budu pokračovat. Pražský posluchač Jan Šrajer nebo možná Srajer se mě ptá na slovo vachrlatý, a toto podle mne krásné slovo je také původem německé.

Vachrlatý je nejistý, všelijaký, pochybný, vratký a jako příklad jeho užití Slovník spisovného jazyka českého uvádí citát z Gézy Včeličky: "je to se mnou vachrlaté". Říkám, že slovo vachrlatý, z něhož máme také příslovce vachrlatě, je původem německé, ale to je jediné, v čem se vědci bádající po jeho přesném původu shodnou. Václav Machek ve svém Etymologickém slovníku jazyka českého říká, že naše vachrlatý, které označuje za lidové, pochází z německého wackeling viklavý, klátivý, kolisavý, ale není si tím úplně jistý, protože za tuto informaci přidává otazník. V roce 1978 v časopise Naše řeč tento výklad odmítnul lingvista Pavel Trost a navrhuje - také nepříliš autoritativně - jinou možnost. Základem českého vachrlatý by prý mohlo být bavorsko-rakouské slovo wacheln, vát, třepetat se, houpat. Za dva roky pak týž Pavel Trost rovněž v časopise Naše řeč sám sebe opravil, svůj výklad z wacheln vzal zpátky a navrhl jinou možnost. V rakouské němčině je výraz weich, který znamená měkký, a to se lingvistovi zdálo nejbližší českému významu slova vachrlatý.

Michal Novotný

Nejnovější výklad slova, na které se ptá náš posluchač, je v etymologickém slovníku Jiřího Rejzka. Jeho autor se - tentokrát bez otazníků a slůvek jako pravděpodobně, asi, možná - vrací k názoru Václava Machka: Vachrlatý je z německého wackeling či wackling, které je od wacklen, viklat se, vrávorat. Vachrlaté je takové nejisté, pochybné, vratké jakoby vrávoravé.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.