Václav Cílek - geolog, klimatolog a spisovatel

29. březen 2011
Václav Cílek v Tandemu

V Tandemu byl Václav Cílek - geolog, klimatolog a spisovatel. Dozvěděli jste se například, že než absolvoval geologii na Fakultě přírodních věd UK, navštěvoval i hornickou průmyslovku v Příbrami, ze které si "odskočil" na studia do Tanzanie.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví opět Jan Rosák. Dnes mám tu čest představit vám vědce, který svou prací propojuje humanitní vědy s přírodními vědami. S jeho myšlenkami a názory se seznamujeme i v jeho knihách a témata jsou široká. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal geolog, klimatolog a spisovatel doktor Václav Cílek. Dobrý den, vítám vás.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Než se ovšem začneme věnovat vaší práci, tak se trochu podíváme do historie, pravda ne tolik vzdálené, řekl bych jen do poloviny minulého století. To zní hrozně, viďte, do minulého století. Ale v Brně to tehdy pro rodinu Cílkových byla určitě důležitá událost. Vám všem našim posluchačům přeju samozřejmě svižnou jízdu s Tandemem.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak už jsem na pana doktora Cílka prozradil, že se narodil v Brně. Ale to ostatní už je na vás.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Rodné místo Brno a žít v Praze, to ty Brňáci říkají: to jsou ty nejhorší. Ale fakt je ten, že vlastně moje maminka pocházela z Podkrkonoší a tatínek pochází z Netvořit tady u Neveklova a sešli se v Brně na studiích. Takže, já jsem se narodil v Brně v podstatě jako do cizího prostředí a pak jsem se v pěti letech odstěhoval. Takže, potom někdy zhruba v těch, já nevím, 25, 30 letech jsem řešil problém rodného místa, protože vždycky přijdete na nějaký takový jako životní rozcestí a musíte si vybrat to rodný místo, že jo. Tak já jsem si pak vybral Libeň díky Vladimírovi Boudníkovi a Hrabalovi. Ale teďka už zase nevím, jestli bych se neměl podívat po nějakým novým rodným místě.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A to jde si jen tak zvolit rodné místo? Myslím samozřejmě jaksi pocitově.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, ano. Rodné místo je tam, kam patříte, že jo, nebo kam jako náležíte. A když jsem do toho Brna nikdy vlastně pořádně nepatřil ani rodem, ani rodinou a spíš jako náhodou jsem se tam ocitnul a nemělo to na mě možná určující charakter, jenom tam mám kamarády, vždycky jsem rád, když slyším brněnskou řeč, že jo, tak co by ne, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže, to možná se vás třeba i dotkne, když se někdo koukne do vašich papírů a řekne: a jé, Brňák.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ne, já vím, že jsem se narodil v Libni přece.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže, říkáte, že tatínek s maminkou se sešli na studiích. Copak studovali a co dělali?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Tatínek byl tehdy naftový geolog a maminka studovala botaniku. Takže, mi zůstalo, to jsem jako hrozně rád, takový to dědictví jak botaniky, tak tý geologie.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A to je zajímavý, protože to bývá někdy úplně naopak. Tak u vás ne, vás to fascinovalo, to, co dělali rodiče.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Já myslím, mě to fascinovalo, já jsem to chápal jako prostě přirozený, že rodiče něco dělají,takže já dělám něco podobnýho. Vždyť takhle se ten život bral celý staletí až do té doby, než si herci začali vymejšlet se studiem jaderný fyziky, že jo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je pravda. Moje maminka dělala v kanceláři a já jsem si taky hrál na kancelář doma. To je pravda. No, ale tak to vypadá, že ten váš profesní život jaksi budoucí byl opravdu úplně jasně nalajnovaný. Anebo to mělo nějaké peripetie, záhyby, zákruty a odskočení?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ano. Ono to bylo jako jasně nalajnované v tom, že teda, když tatínek je geolog, tak já taky budu geologem. Jenže pak jsem si uvědomil vlastně povahou, že tak jako hodně tíhnu k těm humanitním věcem a že kdyby nebyl ten vtisk z té rodiny, tak pravděpodobně jsem možná nějaký ten zoufalý kunsthistorik, co si vymejšlí nový jazyky a mluví hrozně nesrozumitelně. Nebo někdo takovej, jo. Takže, vlastně jsem studoval geologii, publikoval jsem geologický práce, al zároveň jsem hodně četl z humanitní disciplíny.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Víte, tohle to všecko zní tak jako samozřejmě příjemně, zajímavě, vesele, ale pořád tak uvozovky dole, uvozovky na hoře, normálně. Ale z toho najednou mi vybočuje informace, kterou jsem si o vás přečetl, že jste střední školu studoval taky v Tanzanii. Jak tomuhle mám rozumět?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, to byla velmi dobrá škola. No, tatínek, že jo, okolo toho roku 67, 68 cítil uvolnění jako poměrů a rozhodl se, že si najde práci v cizině. To se mu posléze teda podařilo až tak jako okolo toho roku 69, tuším, a ještě jako vyjel na poslední chvíli do Tanzanie, kde se teda stal geologem. Já jsem skončil, že jo, základní školu a tatínek povolal maminku a mě za sebou do Tanzanie. Takže, jsme nejdřív byli tři dny v takovým tom jako noblesním hotelu, protože to bylo placený, s těma černochama. Hotel zbouranej, protože to byla krásná koloniální architektura. A pak už jsme se přesídlili do stanu na pobřeží.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Do stanu?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Do stanu, no. To bylo velmi hezký. A pak jsme jako přesedli do toho hlavního města, což byla ta Dodoma. Ono je to možná do dneška, ale nikdo to tak jako nebere. A tatínek mě strčil do černošské školy, kde jsem byl jediným bělochem.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jestliže mám dnes příležitost povídat si v Tandemu s geologem, spisovatelem a taky klimatologem doktorem Václavem Cílkem, tak si říkám, že bych chtěl mít v jedné věci konečně jasno. Tak funguje to globální oteplování, nebo ne? Vy byste mi to mohl definitivně zodpovědět. Prý se to periodicky vrací, jsem slyšel, oteplování, ochlazování, oteplování, ochlazování. Jak to je?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Klima je nestálé. Je pravděpodobně nejvíc ze všeho řízeno slunečními cykly, které jsou jednak krátkodobé, zhruba těch 30, 35 let, pak jsou dlouhodobější a pak to jde na cykly, který trvají okolo milionu let. Takže, si to představte jako radiové vlny, kterých prostorem proudí veliký množství a tyhle ty vlny se někdy protnou a zesílí, jindy se navzájem vyruší. A teďka zemskej systém má určitý nebo střední šířky mají určitou jako klimatickou pružnost. To znamená, průběh některých cyklů vlastně vůbec nezaznamenáme, ale někdy ty přírodní podmínky nás posunou přes nějakej práh stability, jako moc deště, moc sucha, jako moc horka. Takže, to je jako první mechanismus, že jo. A druhej mechanismus je lidský působení. A tohle to všecko se nějakým způsobem prostě zkombinovává dohromady. To znamená dneska, ono je o tom míň slyšet, ale konsensus vědecké komunity, tak jako minimálně 90 procent klimatologů, je ten, že existuje poměrně silné lidské ovlivnění klimatu, ale zároveň ta příroda je ještě stále hodně silná, a to zejména prostřednictvím, já nevím, mořských proudů, když to řeknu jednoduše nebo povrchové teploty oceánu. A teďka, jak je všechno nejistý v tomhle tom světě, že jo, tak je nejistý i to počasí. Ale zdá se, že možná okolo toho roku 2004 nebo 2005 jsme vstoupili do období přirozeného chladnějšího klimatu, kdy ten svět by se přirozeně jako ochladil ještě víc, ale brání tomu to oteplování. Víte, tyhle ty věci se nedají jednoduše vysvětlit. Prostě ale to, co se děje, je doopravdy mezihra mezi člověkem a přírodou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Mě by jenom zajímalo, jestli ten poplach, který spouštějí ekologové, tak je oprávněný nebo jestli je to jenom opravdu trošičku mediální záležitost a bublina.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ekologové už jsou dva roky tak jako jemně v útlumu a moc se o tom jako nemluví. Pro mě to má ten dopad, že si vždycky uvědomuju, že je tady společenská poptávka po špatný zprávě, po nějaký jako hrozivosti. Teďka daří se nám dobře, dařilo se nám dobře, ekonomika stoupala, svět vypadal optimisticky, tak jako ale jakej strašák, kterej ale má reálnej základ prostě, co potřebujeme, takže vytáhneme globální oteplování. Jenže mezitím do toho přišla finanční krize a my potřebujem jenom určitou dávku toho stresu. A jakmile prostě propojíte globální oteplování, do toho finanční krizi a do toho ještě, co se někde děje v Arábii nebo v Japonsku, tak je najednou toho vlastně moc a vy některý části pak toho systému jako vytěsníte. A to globální oteplování, o tom se mluvilo už hrozně dlouhou dobu, tak jako už je na čase se bát, já nevím, asi ne jaderné války se Sovětským svazem, jako jsme se báli. Doopravdy já to vnímám jako zhruba konstantní míru strachu, která se přelévá od tématu k tématu.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je pan doktor Václav Cílek, který, jak říkal před písničkou a před naším zajímavým hovorem o globálním oteplování a věcmi spojenými s ním, tak studoval taky v Tanzanii střední školu mezi samými místními domorodými studenty. Řekněte mi, jaký to byl pocit a jaká to byla studia? Co vám dala?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, byla to za prvé hrozně veselá škola, jo, protože černoši, když jsou veselí, tak jsou veselí, když jsou krutý, tak jsou krutý. Ale když jsou veselý, tak jsou veselý jako hodně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A byli spíš veselý než krutý?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Byli furt jako veselý. Učilo se, to by lidi taky možná mohlo zajímat, devět hodin denně, v sobotu jenom šest.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Devět hodin denně?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ano, na střední škole. V pátek byla taková jako přehlídka, kdy nám kontrolovali, jestli jsme čistý a učili jsme se pochodovat vojensky na plném sluníčku. Tam byli taky Indové ve škole tehdy ještě, takže, Indky omdlévali na horkém sluníčku. A dvakrát týdně jsme měli pozemky, takže jsme chodili většinou s mačetama sekat živý ploty.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Je to možný? Co vám to dalo, ta škola? Skutečně byla plnohodnotná jako, co se výuky týče? Třeba, když jste absolvoval, tak jste mohl plnohodnotně nastoupit na vysokou školu?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Já jsem to nevystudoval celý, já jsem tam dokončil druhej ročník. Byly obory, který byly doopravdy plnohodnotný. Často to učili Švédové nebo prostě různý lidi. Ono to mělo údajně končit tak, ale trošku jako s uvozovkama, že kdo vystuduje tuto školu, se jmenovala Dodoma Schule Jasekondari, protože ve svahilštině neměli výraz pro školu, tak vzali německy schule, protože to byla německá východní Afrika. Takže, pak jako mohli ty lidi pokračovat na dobrý britský univerzity. Ale co vám to dá v těch patnácti letech, když tam přijdete, je vlastně ten kontakt s těma černochama, s tím celým prostředím, s tím jak tam zapadnout. Teďka voni se na vás chvíli dívají jako na maskota, chvíli si z vás dělají legraci. Docela dobře se s tím sžijete, usmíváte se na ně, oni se smějou na vás.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vás museli úplně nadnášet, jste tam byl jedinej běloch. Naučil jste se určitě i jazyk jejich, ne?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Moc jsem se nenaučil, já jsem zápasil s angličtinou, takže jako na vysvědčení se svahilštiny jsem měl napsáno junbovusana, což je velmi slabý. A to, co je jako důležitý, je být vržen, a to poměrně záhy, do jiné alternativní kultury.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, to bylo nepochybně zajímavý, myslím pro člověka, pro jeho další směřování. Ale teď už k vašim dalším studiím. Pak jste vystudoval, jestli se nepletu, tedy.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Hornickou průmyslovku v Příbrami. Další bezvadná praktická škola, protože velkej kontakt s lidma, jo a zase velkej kontakt jako se sférou velice praktickou, to znamená třeba uranový doly nebo tak. K nezaplacení.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A to jste studoval jaksi znovu další školu.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ne, ne, ne. Já jsem jako skončil ten druhej ročník v tý Tanzanii a přešel jsem do prvního ročníku do Příbrami, respektive do půlky prvního ročníku.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale pak už přišla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor geologie. No, tomu už jste se začal věnovat potom naplno, geologii. Na nejrůznějších místech. Dneska jste ředitelem Geologického ústavu.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Zatím, ano. Všecko pomíjí a já jako nehodlám dělat ředitele věčně, protože prostě. No, nic já nebudu povídat vo tom, co to znamená.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A vono něco hrozí?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ne, já to nechci dělat jenom, protože jako v tý funkci zblbnete.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jako, že se stáváte úředníkem spíš.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Stáváte se úředníkem, teďka máte míň času třeba na sledování literatury nebo na psaní. Takže, velká část odbornosti vám vlastně hrozně rychle uteče. Teďka vám skončí nějaký období nebo vás už na tom ústavu nechtějí a vy se díváte, na kterou další funkci máte jít a v podstatě jste lidsky vodepsanej člověk, akorát že stoupáte na tom žebříčku hodností výš a výš.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Říká nám funkcionář z donucení, pan doktor Václav Cílek.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Myslím si, že už v průběhu dnešního Tandemu jste pochopili, že povídat si s panem doktorem Václavem Cílkem je velice příjemné. Pro mě tedy určitě, pro vás nepochybně taky, protože pan doktor je letory veselé a myslím si, že pro humor nechodíte daleko. Ale dneska si pro něj dojdeme až mezi klasiky českého humoru. Dojdete si tam vy sám, projdete se tou galerií a vyberete a já vím, že už jste vybral. Tak řekněte ta jména.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, já si vyberu Suchýho a Šlitra, protože jsem minulý týden zjistil, že jsem zestárl. A projevilo se to tak, že já vždycky, když kupuju třeba hudbu, tak jdu prostě po těch vývojích, po tý avantgardě, prostě po moderní elektronický hudbě a Stockhausenovi a Gebels a těchhle těch lidech. A říkal jsem si, teďka jako toho mám dost a šel jsem si koupit cédéčka s Martou Kubišovou, s CK Vokálem a Spirituál Kvintetem, protože jsem si říkal, ano, prostě teďka na čas ta situace je jako rozechvělá, už nemám energii na další psychické výboje do neznámých období prostě nebo takových těch jako alternativních období hudby, tak se zase pěkně ukostřím a vrátím se. Proto se vracím k Suchýmu a Šlitrovi v týhle tý chvíli, protože jsou zároveň přemejšlivý a poetický a veselý.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To jste ale mě téměř šokoval s těmi výboji teda. To koukám jako blázen, to bych vás vopravdu netipoval. Suchý, Šlitr, to mně k vám sedí, protože to je prostě naše muzika a náš humor. Tak si ho dáme.

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Doufám, že jste nezapomněli, co říkal pan doktor Cílek před několika minutami o tom, že je sice ředitelem Geologického ústavu Akademie věd České republiky, ale že by nejradši nebyl, protože ta úředničina ho trošičku jaksi svazuje a možná i nudí. To se ani nedivím. Já bych úředníka dělat v žádným případě nemohl, i když samozřejmě dělat ředitele Geologického ústavu je určitě záslužná práce. Ale já si myslím, že vy si to velice hezky kompenzujete třeba tím, že děláte úplně jinou činnost. Teď mám na mysli vaše publikační počiny anebo průvodcovství různými a moderování různých televizních, rozhlasových pořadů, které vás nepochybně baví, protože je to z vás vidět.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Víte, vono je to tak jako, doktoři, aby mohli přežít svoji profesi nebo právníci, tak se stávají sběrateli umění anebo hrají hudbu, že jo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Anebo jako třeba jako psychiatr doktor Cimický píše detektivky třeba.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Jo, jo. No, tak u mě je to takový nějaký podobný. Kdysi dávno mi Zdeněk Neubauer ukázal takovej jednoduchej diagram, kterej si představte jako, že máte jako velký pole, jakoby velkej ovál, velkou bramboru a to je vědění, to je lidský vědění. A uprostřed toho velkýho oválu máte menší ovál a to je věda. To znamená, věda je vždycky jako základní složkou toho vědění,ale to vědění je mnohem víc. Takže, pokud se vám jedna o to pochopit svět nebo nějak se v něm prostě jako orientovat, tak stejně musíte vycházet z tý sféry tý vědy do oblasti toho vědění, což jsou emoce, což je právě tahle ta hudba, poezie a tyhle ty další věci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale zpátky k tomu vašemu moderování. Jak jste se k tomu dostal a jak tohle to chápete? Je to jenom takové osvěžení, nebo hodláte se tomu věnovat třeba i nadále zásadněji, když už přestanete s tím ředitelováním?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ne. Víte, já v tomhle tom mám fatalistickej postup. To znamená, když mě někdo osloví, já málokdy odmítám, ale prakticky nic nevyhledávám sám. Televize je stejně jako plná lidí, který se tam snažejí nějakým způsobem, protože jim nic jinýho nezbejvá, že jo, pochopitelně, jsou režiséři nebo kameramani, prostě prosadit, takže televize je neustále pod silným atakem, to určitě znáte, mnoha skupin, které se tam snaží vlastně usadit. O to já se vůbec nestarám. Když mi zavolají, máme tady takovej a takovej projekt, jako šel byste do toho, tak já si to nechám vysvětlit, co to je za projekt a většinou řeknu, že do toho jdu, když je to trošku rozumný.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To znamená, že v tom nefungujete jako scénárista nebo.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Pak většinou jo, pak většinou nějakým způsobem se toho jako účastním. A navíc pro většinu těch mých věcí, třeba ty Zmizelá místa je typický to, že my někam jedem a tam se vám odhalí něco jinýho. Nebo já mám vždycky pocit,že ta sama příroda nebo stavba nebo pravěký hradiště vlastně určuje ten tok toho vyprávění. To znamená, já to neumím udělat tak, abych si předem napsal nějakej scénář nebo s panem režisérem napsal nějakej scénář a pak se ho naučil a pak jsme to přeříkali, ale máme danou kostru, víme, že jdeme odnikud nikam. Mně vyhovuje hodně takový to road movie, to znamená někde začít a naprosto prosto přirozeně jdete a komentujete to, co vidíte.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Přesně tak to působí taky potom, myslím, na té televizní obrazovce. Já teď zrovna jsem si představoval ten pořad, který tady mám taky uvedený Aleje jako součást naší krajiny. Když jsem to viděl, tak jsem si uvědomil, že aleje je vlastně miluju, že je mám rád a že je mi líto, když třeba někde mizí. Ale vy jste objevoval aleje, které bych za aleje třeba vůbec nepovažoval a najednou jsem si uvědomil, jak jsou krásné.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
To je právě to, že my jsme obklopeni velice mnoha krásnými věcmi, jakože ty média žijí z těch horších věcí, ale okolo nás jsou bezvadný záležitosti. Třeba ptáci. Jak psal Rufus: "ptáci se Bohu povedli". To si vždycky vzpomenu, když vidím vrabce nebo něco takovýho. To znamená, povedlo se tady víc věcí, jako třeba, já nevím, aleje a povedly se tady smrky a povedly se.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Řeky třeba. 

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Řeky a bučiny a tak dále. Motýli se taky docela povedli.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Co člověk? Dlouhé mlčení.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, já jsem teďka četl Džaláluddína Rumího, takovej jako mystik, 13. století, klasickej pro ty zamilovaný derviše. A ten má takovou jako báseň, že člověk, to je napůl trus a napůl med a že by si měl dávat bacha, když tyhle ty dvě věci míchá dohromady.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A taky které té ingredience je víc.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pan doktor Václav Cílek putuje nejenom po naší krajině, kde objevuje aleje, kameny, řeky nebo podzemní Čechy a podobně, což jsou určitě hezké pořady a příjemné putování, ale taky za hranice naší vlasti. Kromě toho, že jste byl třeba v Tanzanii, o čem jsme si povídali, tak jste byl taky v Himálaji. A já bych rád, abyste se taky zaměřil na to, jak vám tam nebylo úplně do zpěvu, protože jsem si přečetl, že jste tam při cestování v Himaláji málem přišel o život. Protože my si tady taky povídáme o takových chvilkách, kterým říkáme krušné životní chvilky a to bych řekl, že byla určitě pro vás jedna z nich.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Když vám jde o život, jako že pravděpodobně mi šlo několikrát, tak je to docela v pohodě, protože von se vám vyplaví nějakej ten adrenalin nebo něco takovýho a vy víte, že musíte bejt klidnej a že jedině tak to jako zvládnete. Takže, to jsou scény, který jsou většinou úplně jako v pořádku. A pak jako přijde nějakej takovej jako postšok a pak nějakým způsobem vlastně to přemejšlíte a pak třeba trvá týdny nebo měsíce, než se s nějakou takovouhle skutečností vlastně smíříte. A já bych, upřímně řečeno, jako neviděl problém. Jako mně někdy dělá větší problém žít dlouhodobě v českém prostředí, který je plný těch malých stresů. To se jako někdy snáší mnohem hůř, takový to tisíckrát nic prostě naložený na člověka, nějaká zodpovědnost nebo když máte strach vo někoho z rodiny. To mi přijde bejt jako mnohem horší situace než být vystaven ohrožení života.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To, co říkáte, tak působí takovým dojmem takového příjemného fatalismu, tak jak to přijde, tak to přijde, což komunikuje spíš s tou východní kulturou. Ale já jsem si přečetl, že jste přímo tam v Himálaji se oprostil od východní kultury a přijal tu naši. Jak tomuhle mám rozumět?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, to je hrozný. Dobře, když takhle člověk o sobě něco napíše, tak potom se to někde dá vytáhnout z archivu. Tak jako snad přijde něco, co konečně vymaže všechny ty elektronický zdroje a bude pokoj teda. Ale já jsem dával východní kultuře před tou cestou do Himalájí, která proběhla už před mnoha rokama, byla to vlastně jeskyňářská expedice, jako přednost před tou západní cestou. A vlastně v těch Himalájích jsem byl konfrontován s takovou trošku jako tou nemilosrdností toho východního světa, jo. Jako jeden příklad, abych aspoň uvedl. Když jste v Pákistánu, tak jste v prostředí jakoby islámským, který mě tehdy moc nevoslovovalo do hloubky. A najednou vidíte, že všichni lidi jsou chudý, ale tím, jak žijou pospolitě, chodějí pětkrát denně na ty modlitby a tak dál, takže tam nikdo není vyloženě chudej. Něco podobnýho se týká současnýho Súdánu nebo mnoha prostě dalších islámských zemí. A pak jako přijedete do tý hluboký Indie, překročíte tu hranici a najednou jste ve sféře tý osobní karmy, toho osobního osudu, že nemůžete vlastně pořádně pomoct, že když někdo trpí, tak si za to může vlastně sám. A najednou prostě je to všecko naopak, než jste si myslel, protože vidíte, že ta islámská společnost, pro mě aspoň, funguje v tý umírněný vrstvě lépe než ta společnost hinduistická.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zdaleka jsem ještě neprobral všechny aktivity pana doktora Václava Cílka, mého dnešního hosta, geologa, klimatologa, spisovatele. Ty knížky konkrétně by určitě stály ještě za zmínku. Mimochodem získal jste za ně dokonce i cenu. Za literární eseje Cenu Toma Stopparda, Cenu ministra životního prostředí v roce 2007, Cenu Nadace Vize 97.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Ceny jsou většinou známkou úpadku, protože získáváte cenu za něco, co jste kdysi dávno provedl a už jste nějakej jinek člověk mezitím.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já vám rozumím. Ale řekl jsem to jenom proto, že jsem se chtěl dostat ještě k té vaší publikační činnosti. Jestlipak něco chystáte, čím nás příjemně překvapíte, nějakou knížkou hezkou?

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
No, já už jsem měl pocit, že teďka těch knížek bylo hodně, že bych radši neměl nic psát, ale nicméně společně s Vojenem Ložkem a s několika, asi osmi dalšími lidmi jsme dali dohromady takovou tlustší věc, bude se to jmenovat pravděpodobně Obraz krajiny a má to fungovat v podstatě něco jako učebnice nebo laická učebnice o krajině, takových jako sto krátkých kapitolek, jaký jsou segmenty krajiny, co je střed krajiny, vrstvy krajiny a já nevím, co všecko prostě. Domácí tradice, východní tradice, americký transcendentalismus. To znamená, vždycky třeba stránka a půl o tématu a v poznámkách poměrně hodně literatury, protože ta krajina je tak široká, že potřebuje nějaký to ukostření. Tak to je taková ta věc, která je v podstatě udělaná, objeví se asi na podzim. A jinak si myslím, že si klidně můžu dovolit dát nějaký prázdniny a nepsat vůbec nic.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To samozřejmě bych vám doporučil, protože to osvěží mysl a člověka připraví na další práci. Ale co nějaké další televizní projekty, rozhlasové. Vy děláte i v rozhlase dost často. Kromě dnešní návštěvy tedy.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Já se snažím nikam moc nechodit, protože člověk má omezený množství témat. Takže, když jsem tak jako jednou nebo dvakrát do měsíce na něco delšího v rádiu,tak si myslím, že je to to úplný maximum. A televize, televize to je, pro mě je to zase islámskej svět, kde platí to inšaláh, jo, prostě dá vrchní dramaturg, nebo nedá. Bude, nebo nebude. To je doopravdy prostě záležitost, řekl bych, nadosobní.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, necháme to těm dramaturgům v rukou. Moc vám děkuju za dnešní návštěvu. To byl pan doktor Václav Cílek, klimatolog, geolog, spisovatel a velký popularizátor vědy v tom dobrém slova smyslu. Teď jsem si uvědomil, jak to zní zvláštně, když řeknu popularizátor,ale vy mi určitě rozumíte. A já doufám, že i naši posluchači, kterým se určitě dnešní pořad líbil. Myslím si, že až zase něco nového napíšete, natočíte, vrátíte se z nějakých cest, tak se třeba na Tandemu zase potkáme. Za dnešní návštěvu děkuju.

Václav CÍLEK, geolog, klimatolog, spisovatel
--------------------
Prosím. Na shledanou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Na shledanou.Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Reprízováno 2. září 2011.