Ve Středočeském kraji platí zákaz rozdělávání ohňů

22. červenec 2015

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil dnes zákaz rozdělávání ohňů. Hejtman dal na doporučení hasičů a přihlédl taky k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu.

Období takzvaného déletrvajícího sucha a s ním spojený zákaz rozdělávání ohňů potrvá až do odvolání. Za případné porušení zaplatí provinilec až 25 tisíc korun, v případě firem až půl milionu korun. Mezi další opatření patří třeba zákaz vjezdu aut do lesů a na polních cesty nebo zákaz kouření v místech, kde může dojít k rozšíření požáru.

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení opatření hejtman Petera. Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:

  • zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;
  • zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
  • zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
  • zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
  • zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
  • zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
  • zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
  • povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
  • povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
  • zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

autoři: Kateřina Havránková , von
Spustit audio