Ve středočeských Máslovicích se máslo vyrábělo nejspíš už od nepaměti

26. březen 2014
Česko – země neznámá

Kde jinde byste hledali Muzeum másla než ve středočeských Máslovicích. Lidé začali mléko zpracovávat v různých formách už před 7.000 lety. K nám se máslo dostalo přes náhorní plošiny Kavkazu a Balkánu. A proč se zmíněná obec jmenuje Máslovice?

Jak známo, jména stařešinů a jména rodů dříve vždy souvisela s jejich činností nebo s jejich vlastnostmi. Stařešina „Máslo" tedy určitě své jméno v souvislosti s máslem získal. Pokud přijmeme legendu o praotci Čechovi a zadíváme se na blízký Říp, je velmi pravděpodobné, že právě stařešina Máslo byl mezi prvními, kdo v Čechách máslo vyráběl - a nelze se tudíž divit, že se dávná osada jeho rodu jmenovala Máslovice. Ale to může být samozřejmě jenom pohádka.

Ale právě v máslovickém muzeu se dozvíte, jak se máslo vyrábělo podomácku v selském hospodářství. Nejrozšířenějším typem máselnic byly tlučky neboli tlukačky, ve kterých se smetana tloukla plochým děrovaným tloukem. Jiným typem máselnic byly máselnice kolíbavé nebo houpavé, uvnitř vybavené děrovanou přepážkou. Časté byly také máselnice soudkové nebo bubnové.

Dříve se másla i zdobila

Formičky na tvarování másla

Vyhnětené máslo se vtlačovalo do ozdobných dřevěných formiček, nebo se zdobilo speciálními válečky a pečetítky. Domácká výroba byla jedinou formou výroby másla až do konce 19. století. Teprve vynález odstředivky v roce 1872 umožnil postupné zavádění průmyslové výroby.

Většinu exponátů – tedy máselnic nebo odstředivek – si v muzeu můžete i sami vyzkoušet. Zajímavá je také kolekce obalů a formiček na máslo nebo máslenek na jeho servírování. Na speciálních akcích si dokonce máslo můžete tradičním způsobem vyrobit. Muzeum másla v Máslovicích je otevřené po celý rok – vždy o víkendu.

Máslovice, to není jen muzeum másla, ale i naučná stezka

Pokud se do Máslovic někdy vypravíte, nemusí být vaším cílem pouze muzeum másla. Výlet můžete spojit i s krásnou procházkou - například po máslovické naučné stezce. Je dlouhá jen 1,2 km, a je proto vhodná i pro děti.

Vede od Vltavy údolím Máslovického potoka, dále chráněným územím Máslovická stráň a končí právě v máslovickému muzeu. Na 12 zastaveních si prohlédnete Máslovický přívoz, který patří mezi nejstarší přívozy na Vltavě, potkáte objímající strom, nebo se něco zajímavého dozvíte v máslovické naučné chýši.

Spustit audio