VIP

6. prosinec 2005

Včera jsem tu mluvil o výrazu celebrita, který se dnes velmi často užívá jako pojmenování významných osob, tedy přesněji řečeno osob, které naše před televizí vysedávající obyvatelstvo za významné pokládá. To slovo pochází z latiny, za jeho rozšíření však nesporně může angličtina, kde je výraz celebrity ve stejném významu. Dnes se budu věnovat slovu z velmi podobným významem, které však tentokrát z angličtiny pochází.

Ačkoliv slovu..., někteří ten výraz chápou jako iniciálovou zkratku, tedy jak říká Příruční mluvnice češtiny "neslovo", jiní si z něj slovo, zkratkové slovo udělali. Takže jedni ten výraz píší velkými písmeny V I a P a čtou anglicky víajpí, druzí ho čtou takříkajíc česky vip a ti, kteří mají smysl pro jazykový humor, z něj udělali české slovo vipák. To všechno je možné a vzhledem k systému češtiny tu není nic proti ničemu. Jen psát zkratku VIP s tečkou za každým písmenem, jak často také vidíme, je nesprávné, v iniciálových zkratkách se v češtině tečky nepíši nikdy a není pro nás důležité, že v angličtině ano. Původně ovšem jde o anglickou iniciálovou zkratku, V je tam za very, tedy velmi či hodně, I za important, tedy důležitý, významný, a P za person, tedy osoba. VIP neboli vipák je tedy velmi důležitá osoba. Význam tohoto označení se ale úplně nekryje s významem slova celebrita. VIP může být třeba ředitel tajných služeb, který celebritou není, protože jeho tvář ani seznam milenek nikdo nezná.

Michal Novotný

S výrazem VIP či víajpí má čeština tak trochu potíže, není dosud jasné, do kterého rodu ho zařadit, a tudíž jak ho skloňovat, pokud ho vůbec skloňovat. Zatím se v médiích objevuje neskloňované například VIP hosté, letadlo ve VIP úpravě, s těmi nejzasloužilejšími VIP, ale i skloňované s VIPem, tedy jako slovo rodu mužského podle vzoru pán. Mnohem méně často se objevuje se v rodu ženském, například ve větě "byli tam herci a jiné VIP", v tomto případě se neskloňovalo, ale tvar "a jiné vipy", podle ženy, by podle mne také byl možný. Pokud by se prosadil vipák, bylo by po gramatických problémech, ale to se nejspíš kvůli řekněme dehonestující příponě -ák nestane.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.