Vít Zikán: Nepodceňujte osteoporózu, je to tichá zlodějka kostí

24. červen 2013

S vedoucím lékařem Osteocentra 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Vítem Zikánem, Ph.D. jsme mluvili o léčbě osteoporózy.

Povídali jsme si o příčinách vzniku tohoto onemocnění. Zaměřili jsme se na to, kdy je nutné, aby se člověk zajímal o stav svých kostí.

Osteoporóza (řídnutí kostí) je nejčastějším onemocněním kostí. V jejím důsledku se postupně mění kvalita a mechanické vlastnosti trámčité i kortikální kostní hmoty v celém skeletu. Ke změnám tedy nejenom v obratlích, ale také v dlouhých kostech.

Kdy hrozí riziko zlomenin

Při osteoporóze ubývá v celém skeletu kostní minerál i organická pojivová hmota. Osteoporóza tedy není odvápněním kostí. Tím se liší od jiného závažného kostního onemocnění, osteomalacie, která vzniká při nedostatku vitaminu D, a kdy je organická pojivová kostní hmota špatně mineralizovaná a kost proto měkne a deformuje se.

Ruka v sádře (ilustr. foto)

Mechanická odolnost kosti je podmíněna jednak množstvím a kvalitou kostního minerálu a organické kostní hmoty, jednak prostorovým uspořádáním kostní hmoty, tedy zejména její mikroarchitekturou a geometrií. Jako nemoc můžeme řídnutí kostí označit, pokud dosáhne takového stupně, že i při nepřiměřeně malém úrazu hrozí riziko zlomenin.

Většina nemocných o osteoporóze neví

V naprosté většině se osteoporóza projevuje u lidí starších 50 let. Obvykle postihuje třetinu žen a 15 procent mužů. I když je do 65 let věku nález osteoporózy asi čtyřikrát častější u žen než u mužů, ve věku nad 70 let tímto onemocněním trpí už skoro polovina žen a téměř čtyřicet procent mužů.

Většina nemocných osteoporózou však o svém onemocnění neví a nemůže proto riziko budoucích zlomenin účinně snížit. V České republice se na toto onemocnění léčí jen kolem 10 procent lidí.

Zdroj informací: www.osteo-liga.cz

Spustit audio