Víte, kolik člověk používá slov při běžné komunikaci?

doc. RNDr. Karel Oliva
doc. RNDr. Karel Oliva

Jak dnes mluvíme. S docentem jazykovědcem Karlem Olivou si o současném českém jazyce povídala Iveta Chlumská

Jak a proč se mění český jazyk, jak hovoří mladá generace i rady, jak si udržet rozvinutou slovní zásobu po celý život - o tom všem byl Dopolední host s jazykovědcem Karlem Olivou.

Víte, kolik člověk používá slov při běžné komunikaci? Průměrně lze říci, že při běžné aktivní komunikaci používá člověk 5 000 – 10 000 slov. Pasivní zásoba slov je však mnohem vyšší. Slovní zásobu, kterou používáme, můžeme stále zlepšovat, a to zejména čtením kvalitní literatury. Pokud budeme hodně číst a také luštit křížovky, nemusíme mít strach, že se nám slovní zásoba v pokročilejším věku výrazně zmenší. A na to jak mluvíme, bychom si měli dávat pozor zejména před mladou generací. Často si totiž stěžujeme, že jejich mluva je obhroublá, ale zapomínáme na to, že vzory jazykového chování jsme pro děti my.