Vláda zpřísňuje podmínky pro vyplácení dávek

30. říjen 2002

Vláda zpřísnila podmínky pro zpětné vyplácení sociálních dávek. Žádat o ni budou moci lidé zpětně jen tři měsíce, nikoliv rok jako dosud. Podle mluvčí kabinetu Anny Stárkové tak chce kabinet předejít zneužívání peněz daňových poplatníků především Romy odcházejícími do ciziny. Právě Romové totiž zpětně o dávky žádají po delším pobytu mimo republiku poté, co neuspěli se žádostí o azyl v zahraničí. Pokud ale například rodina doloží v září potvrzení o výši příjmů i studiu dítěte a splňuje daná kritéria, bude jí vyplácen přídavek na dítě po celý rok až do doby, kdy se vyžaduje nové potvrzení.

"Účelem tohoto návrhu zákona je především rozšířit druhy příjmu, které se považují za rozhodné o příjmy ze zahraničí obdobné dávkám podle zákona o státní sociální podpoře. Dalším důvodem je zkrátit lhůtu pro výplatu dávek z jednoho roku na 3 měsíce s výjimkou dávek neprávem přiznaných nebo vyplácených v nižší částce nebo dávek neprávem odepřených či přiznaných od pozdějšího data a provést zpřesnění některých dalších ustanovení zákona." Předlohu ještě posoudí parlament a prezident.

Více motivovat lidi k nalezení práce chce vláda novelou zákona o sociální potřebnosti. Zpřísnit by se podle Stárkové měly podmínky pro poskytnutí dávek sociální péče."Zásadní navržená změna spočívá v tom, že se stanoeným procentem snižuje započitatelný příjem tak aby byl zvýhodněn občan který přijme práci i za nižší mzdu." Podle návrhu by se proto při výpočtu dávky bralo v úvahu pouze 70 procent výdělku, nikoli 100 procent jako dosud. Úřady by také při posuzování nároku na dávky měly zjišťovat i majetkové poměry žadatelů. V případě, že by příjemce dávek mohl nějakým způsobem majetek využít ke zvýšení svých příjmů, mohl by sociální podporu ztratit.

Devět milionů korun letos zaplatí stát za zmrazení listinných dokumentů, které zasáhly srpnové povodně. Jeden den nájmu mrazících boxů, ve kterých je uloženo 974 palet s těmito dokumenty stojí 60 tisíc korun. Podle ministra kultury Pavla Dostála se mrazí nejen historicky cenné dokumenty, ale také písemnosti Českého statistického úřadu anebo soudní svazky pražského Městského soudu. Komise odborníků ustanovená vládou by měla rozhodnout, co bude s dokumenty dál.

"V těchto zmrazených balících jsou materiály velice důležité, méně důležité a nedůležité. Pracovní skupina, která bude vytvořena samozřejmě z odborníků na tyto záležitosti, vydá vládě doporučení, které tyto materiály budou restaurovány ihned, které budou restaurovány postupně a které nebudou restaurovány vůbec. Už dneska ale můžeme říci, že i po té selekci to restaurování těch nutných listinných materiálů bude trvat nejméně patnáct let."

Jenže jeden den v kladenském provozu Mochovských mrazíren stojí 60 tisíc, což je 22 miliónů korun za rok. Devítimilionovu částku za letošní zmrazení by podle Dostála měly ve svých rozpočtech najít ministerstva a organizace, kterých se to týká. V boxech je při dvacetistupňovém mrazu uloženo 974 palet s písemnými dokumenty. Ministr kultury Pavel Dostál spočítal, že kdyby byly položeny v řadě vedle sebe, sahaly by do vzdálenosti devíti kilometrů.

Pravidla pro vznik a činnost kampeliček by se měla zpřísnit. Ministři schválili návrh novely zákona, který například nařizuje spořitelním a úvěrním družstvům výrazně zvýšit základní jmění. Změny podle mluvčí kabinetu sjednocují naše pravidla s předpisy Evropské unie. "Z toho vyplývá zejména zvýšit základní kapitál na částku 32 miliónů korun, rozšířit okruh pojištěných pohledávek z vkladů a zvýšit pojistné limity, stanovit podmínky nabývání kvalifikovaných účastí v družstevních záložnách, zavést takzvanou jednotnou licenci, stanovit povinnost spolupráce a vzájemné informovanosti orgánů v dohledu nad činností družstevních záložen v rámci Evropské unie."

Zadluženým Českým drahám může spadnout kámen ze srdce. Od vlády totiž získaly dvouletý odklad splatnosti směnečného úvěru ve výši téměř jedné miliardy korun od České konsolidační agentury. Ten měly dráhy původně splatit do konce letošního října. Podle mluvčí kabinetu Anny Stárkové ale vláda rozhodla o posunutí termínu na 31. října roku 2004. Dráhy si úvěr vzaly před pěti lety od České spořitelny na výstavbu Prvního tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav. V rámci privatizace spořitelny úvěr přešel na konsolidační agenturu.

Vláda také chce, aby Češi žili zdravějším způsobem, chystá proto dlouhodobý program ke zlepšení životního stylu české veřejnosti. Chce mimo jiné bojovat proti škodám, které způsobují tabák, alkohol a drogy. Materiál o ozdravení společnosti předložila svým ministerským kolegům šéfka resortu zdravotnictví Marie Součková. Dokument podle ní počítá s kvalitní preventivní péčí a zdravotní výchovou mladé generace. Zahrnuje také starost o duševní zdraví i prevenci infekčních chorob.

autoři: ark , jze , alh
Spustit audio