Vladimír Smejkal: Oblékání Čechů? Je to katastrofa!

13. listopad 2013

S odborníkem na pravidla společenského chování prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc. LL.M. jsme si povídali o etiketě odívání.

Zaměřili jsme se na chyby, které lidé při oblékání dělají. Podrobně jsme probrali pravidla etikety odívání, která bychom měli dodržovat, abychom se vyhnuli zbytečným trapasům.

Oblečení utváří náš první dojem

Problém oblékání je starý jako lidstvo samo. Bible říká, že Adam a Eva se zahalili poté, co pojedli ze stromu poznání.

Zkušenost nám spíše napovídá, že prioritním posláním oděvu bylo chránit člověka před slunečními paprsky nebo chladem. Funkce oděvu související s estetikou a erotikou se přidaly později.

Nakupování (ilustrační foto)

Součástí prvního dojmu je i naše oblečení. Měli bychom mu tedy věnovat pozornost. Platí to při oblékání do společnosti i v soukromí.

Výběr oblečení záleží na vkusu a rozhodnutí

Oblečení je i významný komunikační prostředek. Zařazuje nás do určité vrstvy, přiděluje nám status. Vypovídá i o nás samotných.

Výhodou i nevýhodou dnešní doby je, že na trhu je velmi bohatá nabídka oblečení. Jeho výběr záleží tedy na našem vkusu a rozhodnutí.

Pozor na rukavice v létě a kraťasy v zimě!

02814417.jpeg

Platí, že naše oblečení by mělo být slušivé, elegantní, čisté, bezpečné a vhodné pro určitou příležitost. Zásadně by mělo být vhodné pro danou příležitost a naši postavu. Dále by mělo být vhodné ke klimatickým podmínkám a pro dané prostředí.

V našem šatníku by mělo být takové oblečení, abychom mohli jeho obsah používat s přihlédnutím k tomu, jaký je náš společenský život a práce.

Zdroj informací: kniha Lexikon společenského chování (Vladimír Smejkal, Hana Bachrachová)

autoři: Alima Martinová , Vladimír Smejkal
Spustit audio