Vlastimil Růžička, výkonný ředitel laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech

18. prosinec 2012

V úterý 18. prosince 2012 byl hostem pořadu „K věci“ výkonný ředitel vznikajícího laserového centra ELI v Dolních Břežanech Vlastimil Růžička.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním probral význam a předpokládaný přínos tohoto vědeckého projektu, náklady na stavbu a vybavení laserového centra a předpokládaný termín zahájení provozu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je Vlastimil Růžička, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany, dobrý den, vítejte u nás.

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kdybyste měl jednou větou říct, co to projekt ELI v Dolních Břežanech je a bude, co byste odpověděl?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
ELI je zkratka pro Extreme light infrastructure. Eli, je velká výzkumná infrastruktura, jedna ze 48 na takzvané evropské cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur. Je to projekt, který je zaměřen na laserovou fyziku. Projekt, který by měl ve své provozní fázi zaměstnávat 250 lidí, kde by mělo hostovat zhruba 50 vědeckých pracovníků z domova, ale především ze zahraničí. Ti by měli soustředit na výzkum v oboru laserové fyziky.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jedna věta to nebyla, ale my se k těm jednotlivým záležitostem dostaneme. Přece jenom ještě na začátek pro člověka, který není fyzik, který si to nedokáže úplně představit, jak to bude vypadat, jak to bude velký areál a co tam vlastně bude? Budou tam jenom kanceláře nebo tam budou velké haly s nějakými lasery? Opravdu pro laika, jak to bude vypadat?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Ano, možná nejdřív řeknu, že ELI bude stát v Dolních Břežanech na jižním okraji Prahy. Bude stát na pozemku, který má dohromady i pro budoucí rozvojové území skoro 8 hektarů a komplex se bude skládat ze tří budov. Z budovy administrativní, z budovy multifuknční, knihovny, laboratoře a podobně. A srdcem tohoto výzkumného centra bude laserová hala. Laserová hala třípodlažní monolitická struktura, půdorys 110x65 metrů, jedno podlaží podzemní, dvě podlaží nadzemní. V této laserové hale budou umístěny 4 páry laserů o různém výkonu, o různé výstupní energii, o různé opakovací frekvenci a dále tam bude celkem 6 experimentálních prostor věnovaných různým oborům výzkumu. Ať je to výzkum interakce laserových paprsků s hmotou nebo to, co je unikátní pro toto centrum, které také nazýváme ELI Beamlines, je, že s pomocí laserů tam budou generovány sekundární zdroje urychlených částic, protonů, elektronů, iontů a rentgenových paprsků.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ještě jedna laická otázka, jak velké ty lasery budou? Jak si představit takový laser, pro který se staví takovýhle areál?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Ty lasery budou umístěny v prvním nadzemním podlaží, v hale o tom zmíněném půdorysu zhruba 110x60 metrů. Jejich velikost se liší také tím, jaký budou mít výkon. Ale zhruba je to délka od několika do několika desítek metrů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Nemůže to být nebezpečné pro obyvatele Dolních Břežan?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Pro obyvatele Dolních Břežan to nebezpečné nebude. Samozřejmě při těchto obrovských hustotách energie, při těchto obrovských výkonech je generováno elektromagnetické záření. Ale vše bude velmi pečlivě odstíněno, vše je konzultováno také s úřadem pro ochranu jaderné bezpečnosti a příkladem o opatření, která jsou činěny, například je, že především v tom podzemním podlaží, kde budou realizovány experimenty, čili kde dojde k interakci buď světelných paprsků, fotonů nebo urychlených částic hmotou, tak tam to stínění je realizováno mimo jiné tak, že stěny mají sílu 1,5 metru litého betonu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, říkáte: nebezpečné to nebude, zeptám se, jestli to nebude nepříjemné, jestli tam třeba nehrozí rušení signálu mobilních telefonů nebo televizí nebo něčeho podobného?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Zas...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Bude to tedy tak dobře odstíněno, že ne.

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Jsou všechna opatření už dnes učiněna a vypočítána tak, aby jakýmkoliv rušivým zásahům bylo zamezeno.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je Vlastimil Růžička, výkonný ředitel ELI laserového centra, které vzniká a má vyrůst v Dolních Břežanech. V jakém stádiu celý ten projekt v tuhle chvíli je?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Tak v této chvíli se již v Dolních Břežanech pracuje. To znamená, je realizována takzvaná první fáze stavby, což bylo odstranění budov, které tam byly, centrum bude stát v blízkosti místního úřadu. Čili v podstatě v intravilánu obce. A byl zahájen výkop stavební jámy. Ta stavební jáma má zmíněné rozměry, hloubku kolem 10 metrů a vytěží se přes 90 tisíc krychlových metrů zeminy. Zároveň probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby tří budov, o kterých jsem se zmínil. V této chvíli skončila kvalifikační fáze výběrového řízení. Předložili jsme dokumentaci pro stavbu kvalifikovaným uchazečům a očekává, že výběrové řízení na generálního dodavatele stavby by mělo být uzavřeno na začátku příštího roku. Stavba má být dokončena postupně mezi koncem roku 2014 a začátkem roku 2015. To se tedy týká stavby. Samozřejmě, že ta je důležitou částí, ale ne...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale není to to nejpodstatnější.

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější částí jsou technologie, to znamená lasery a potom vybavení experimentální komory, experimentálních prostor. Výběrová řízení na dodávky technologií jsme již zahájili, některá probíhají, některá se připravují. Tady bych rád zdůraznil, že ELI je opravdu unikátní centrum. Očekává se, že některé realizované intenzity laserových paprsků by měly přesahovat vše, co je dosud na světě dostupné, proto samozřejmě potřebujeme i unikátní zařízení, ať jsou to lasery, ať jsou to další zařízení taková, která jsou předmětem vývoje, která také ještě nebyla nikdy kompletována, sestavena, uvedena do provozu. Nejsou to zařízení, která by byla běžně k dispozici na trhu. Čili proto výběrová řízení na dodávku takovýchto technologií jsou velmi komplikovaná, neboť najít dodavatele, který se zaváže k tomu, že v daném čase a ten čas pro nás je velmi krátký, dodá něco, co ještě před tím nevyvinul, tak to je velký oříšek.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To jsou tedy záležitosti, které se dají naplánovat, jinak všechno jde podle plánu v tuhle chvíli?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Tak v této chvíli v podstatě všechno jde podle schváleného harmonogramu. Dochází k určitým zpožděním například ve výběru dodavatele první fáze stavby, kdy jsme museli čekat zhruba jeden rok od vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy. Velké komplikace a možná zpoždění způsobuje to, o čem jsem se zmínil. To znamená, získat dodavatele, který se zaváže k dodávce unikátního technologického celku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A vy mu můžete věřit, že to opravdu vyvine a dodá vám to.

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Tak.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Samozřejmě otázka musí padnout i na finance, kolik to celé bude stát?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Celé to bude stát zhruba 6,8 miliardy českých korun.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A kdo to bude platit?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Platí prostředky Evropská unie, projekt je financován z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, kde 85 procent platí Evropská unie a 15 procent je kofinancování z českého rozpočtu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Není problém, když člověk neustále slyší o škrtech a potenciálních škrtech? Je opravdu jisté, že těch 15 procent ze státního rozpočtu dostanete?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
V této chvíli tady já žádný problém, žádnou překážku nevidím. Překážka může nastat ve chvíli, kdy je třeba tyto prostředky a auditovat. Ale v této chvíli mohu říci, že po počátečních obtížích z naší strany, strany řídícího orgánu bysme se vlastně učili, tak nyní dostáváme platby v potřebném objemu a 15 procent spolufinancování z českého rozpočtu není naštěstí moje starost. Ale nevidím tam žádnou překážku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kdyby ty peníze nepřišly, tak by to asi začala být vaše starost. Ale dobře, zatím přichází. Já se vrátím ještě k těm 85 procentům, které mají přijít z Evropské unie. Samozřejmě všichni víme, že pravidla Evropské unie a fondů jsou taková, že pokud by se to nestihlo včas, tak ty peníze nepřijdou. V takovém případě všechny náklady by musela doplatit Česká republika?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Ano, je to tak. To platí obecně pro všechny projekty financované z evropských strukturálních fondů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ty náklady, které jste říkal, ty zahrnují jenom výstavbu nebo i potom nějakou dobu provozu toho centra? Protože předpokládám, že ten provoz nebude úplně levný.

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Ne, ty náklady jsou pouze na výstavbu centra. Centrum by mělo být dokončeno na konci roku 2015. Takový je plán projektu, tak to bylo vydáno rozhodnutí na realizaci projektu. Ten projekt ve své provozní fázi, kdy bude hostit zhruba 50 vědeckých pracovníků, kteří se samozřejmě budou obměňovat, a to s poměrně vysokou frekvencí, tak jeho provozní fáze má stát zhruba 50 milionů euro ročně. Tyto prostředky by se měly skládat z několika příspěvků. První příspěvek je z národních zdrojů, druhý příspěvek je příspěvek členů konsorcia, třetí jsou zdroje mezinárodní a čtvrté ty nejmenší, vzhledem k tomu, že ELI je centrum základního výzkumu, by měly být příspěvky z takzvané ekonomické činnosti. Čili kdy si firma objedná čas pro měření.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vlastimil Růžička, výkonný ředitel ELI laserového centra v Dolních Břežanech je dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region. Pojďme teď k tomu nejpodstatnějšímu, to znamená, co vlastně v ELI v Dolních Břežanech budete zkoumat? A jestli můžu poprosit trošku laicky, jestli to můžete vysvětlit, protože když na internetu jsem se díval na 6 výzkumných programů, tak sice to bylo zajímavé, ale řekl bych, že to bylo pro člověka, který má minimálně maturitu z fyziky. Tak zkuste, prosím, laicky, co vlastně se tam bude zkoumat, v čem bude přínos toho laserového centra?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Bude se tam zkoumat interakce světla s hmotou nebo interakce urychlených části s hmotou. Těch programů, jak jste řekl, je celkem 6 a z laického pohledu asi takové nejlepší přiblížení a vysvětlení je za prvé materiálový výzkum. Čili urychlené částice především rentgenové paprsky, pokud se jimi ozáří částice ze tří různých směrů nebo ona to září molekula ze tří různých směrů, tak by měli umožnit zobrazit strukturu molekul. To je nesmírně důležité zejména pro složité molekuly, biomolekuly, to, co je součástí organických syntéz při vývoji léků. Dnes je situace taková, že tyto nové složité molekuly je po jejich syntéze nutné převést do krystalické fáze a teprve poté je možné analyzovat jejich strukturu. V našem případě tato operace převod do krystalické fáze by nebyla potřebná a bylo by možné tu molekulu zobrazit buď v kapalném nebo v plynném stavu. A zobrazit ji těsně před tím, než dojde k její destrukci tou obrovskou energií, vytvořit její hologram, znát její strukturu. Druhá oblast je lékařská diagnostika a protonová terapie. Dnes je protonová terapie založená na zdrojích protonů, které jsou generovány cyklotronem. Možná, že posluchači vědí, že v Praze na Bulovce bylo nedávno otevřeno centrum protonové terapie, jedno z mála, které existují v Evropě. Zdrojem urychlených protonů je cyklotron. Když jsme tam byli na návštěvě, tak nám bylo vysvětleno, že ještě před zastřešením budovy tam byl uložen cyklotron o hmotě zhruba 100 tun. Je to tedy zařízení, které je objemné, které je těžké, které je nákladné. Tady spočívá v našem případě naděje v tom, že pomocí laserových paprsků je možné urychlovat protony. To je také jedna z oblastí výzkumu, kterou chceme realizovat v Dolních Břežanech. Čili našim cílem je snažit se vyvinout kompaktní, to znamená levnější, menší zdroje urychlených protonů, které budou urychlovány laserovými paprsky. Chci ale zdůraznit, že v žádném případě se v Dolních Břežanech nebude dělat klinický výzkum a zkoumat protonová terapie jakožto léčebná metoda pro léčbu rakoviny. Našim cílem je vyvíjet ty...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jenom to zařízení, které potom jinde...

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
To zařízení, přesně tak.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
... jinde bude v tom klinickém výzkumu. Dá se vypočítat nebo máte spočítán třeba ekonomický přínos, který může mít centrum Eli pro Českou republiku?

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Součástí projektové přihlášky byla i analýza finančních přínosů a dopadů. Ale víte, u výzkumné infrastruktury u výzkumu spočítat přínos, si myslím, že je obtížné a ošidné. Navíc když tady se bude jednat o centrum základního výzkumu. Ale jak jsem řekl v úvodu, ELI patří na cestovní mapu 48 evropských výzkumných infrastruktur. První výzkumná infrastruktura v nových členských zemích. Všechny ostatní samozřejmě ze 48, ne všechny ještě existují, ale ty ostatní existující jsou všechny ve starých členských zemích. Čili z toho si myslím, že evidentní, že nějaký přínos tam být musí. Přínos je v tom, že takovéto výzkumné centrum přitahuje špičkové vědce z celé Evropy i ze světa. Přitahuje mladé lidi. Je centrem výchovy budoucích odborníků, studentů. Je příležitostí pro region, pro dané místo, protože je tam i přidaná hodnota v nových pracovních místech, i když samozřejmě v ELI jich bude jenom celkem 250. Ale v tom, že kolem takovýchto výzkumných center vznikají často technologické parky, spinofirmy, čili další rozvoj v dané oblasti bádání i do aplikovaného výzkumu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká Vlastimil Růžička, ředitel ELI laserového centra, které by mělo vzniknout v Dolních Břežanech, který byl dnešním hostem pořadu K věci. Díky, že jste tady byl u nás a zase někdy na viděnou, na slyšenou.

Vlastimil RŮŽIČKA, výkonný ředitel ELI laserového centra Dolní Břežany
--------------------
Děkuju za pozvání, na slyšenou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio