Vrch Třesín na Olomoucku je plný historie i krásné přírody. Najdete na něm přírodní i umělé jeskyně

31. květen 2023

Vrch Třesín na Olomoucku není nijak vysoký, tabulka na jeho vrcholu hlásí pouhých 345 metrů nad mořem. Přesto je významnou dominantou krajiny u hanáckých rovin nad nivami řeky Moravy. Oblíbili si ho už pravěcí lidé. Nálezy archeologů dokládají osídlení z několika období. Krajinu využili pro stavbu kulturního areálu také Lichtenštejnové.

Na úpatí Třesína se nacházejí známé Mladečské jeskyně, které kromě krasové výzdoby vyprávějí příběh o dávných lidech dnešního typu. „Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Jeskyně mají atmosféru dávné minulosti. Je to největší a nejstarší sídliště kromaňonského člověka ve střední Evropě,“ dočteme se na webu Správy jeskyní České republiky.

Archeoložka Pavlína Kalábková z Univerzity Palackého dodává, že lidé si oblíbili strategickou polohu tohoto kopce v různých dobách, o čemž svědčí i objevy pořízené při leteckém snímkování.

„Jednou z objevených anomálií je zachycení pravěkého příkopu a valu. V jejich blízkosti se našly zlomky keramiky datované do první poloviny 4. tisíciletí před naším letopočtem. Na jižní straně bylo objeveno slovanské mladohradištní pohřebiště z 11. století. Nejstarší stopy osídlení si spojujeme s dobou kamennou. Mladečské jeskyně poskytly jedny z nejstarších kosterních pozůstatků moderního Evropana. Radiokarbonem jsou datovány do doby 34 – 31 tisíc let před naším letopočtem. Mladečské jeskyně mohly být tehdejším pohřebištěm dávných předků,“ vysvětluje archeoložka nezvykle velké množství nálezů lidských kostí v jeskyních.

Romantický krajinářský areál

Krásu kopce Třesína ocenili i Lichtenštejnové, kteří poblíž Nových Zámků vybudovali kulturně krajinářský areál. Pozůstatky jeho novoklasicistní podoby z 19. století jsou v zalesněné krajině dodnes patrné. Na skalním ostrohu nad meandrem řeky Moravy stojí Templ neboli Chrám přátelství. Mezi vegetací je pak možné zahlédnout obelisk. A mimo zimní období je přístupná také uměle vybudovaná jeskyně Podkova. Dominantní, antikou inspirovanou Rytířskou síň připomíná dnes už jen jeden sloup na prostranství mezi starými květnatými bučinami.

K památkám se dostanete po turisticky značených trasách. V okolí Třesína se nachází dlouhý pás lužních lesů Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Tato lokalita je velmi oblíbená vodáky a cyklisty. V nedaleké Bílé Lhotě můžete navštívit arboretum a v Lošticích třeba památník malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara nebo muzeum olomouckých tvarůžků. Poblíž se nacházejí i Javoříčské jeskyně, hrad Bouzov a také hrad a zámek Úsov.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio