Vroubek

29. červenec 2004

Ten, kdo má u nás vroubek, se u nás něčím špatně zapsal. A my jsme mu jeho špatný čin připsali na vrub. Slova vroubek a vrub pocházejí od sloves roubit a rubat, která mají indoevropský základ remb-, sekat, dělat záseky. Takže do českého příbuzenstva výrazů vrub a vroubek patří slova roubenice a srub, stavby z osekaných kmenů, dále roubík a roub, odseknuté kusy dřeva, ale také rub, původně spodní strana odseknuté kůže, a dokonce i rubáš, což býval nijak neupravovaný, odstřižený, vlastně odseknutý kus látky, který se pak začal používat jako oblečení nebožtíků.

Z cizích slov do příbuzenstva patří německé Rumf, osekaný kmen, a také ruské rubl, původně odseknutý kousek z platidla vyšší hodnoty, tedy ze stříbrného prutu. Slova vroubek a vrub ve významu dluh, závazek a potom také provinění vznikla v dobách počátků účetnictví. Tedy v dobách hodně dávných, protože nějaké účty, záznamy, kvitance lidé potřebovali, hned jak si začali vyměňovat výrobky, začali určovat jejich hodnotu a začali si vzájemně dlužit.

Michal Novotný

Jako první dejme tomu faktury sloužily vruby neboli vrubovky, dřevěné hůlky, do nichž se sekaly, tedy rubaly, zářezy, vruby či vroubky jako svého druhu účetní záznamy. Věřitel měl vrubovku, dlužník měl vrubovku, ty dvě hůlky se přiložily k sobě a do obou se současně na stejném místě udělal vrub či vroubek jako záznam o dluhu, o množství odebraného zboží a tak podobně. Při pozdějším vyrovnání, eventuálně při sporu se vrubovky zevrubně - ano, odtud jsou i výrazy zevrubný a zevrubně - prozkoumaly a všechno bylo jasné.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová