“Výjimečná péče o hosty dělá z obyčejné hospody místo, kam se vracíte,“ říká Filip Trčka

Návštěva restaurace by měla předčít hostovo očekávání, měl by se cítit jako důležitá osoba

Proč do některé restaurace chodíte rádi a do jiné byste podruhé nezašli ani za nic? Důležité je nejen dobré jídlo, ale taky příjemná obsluha. Základem dokonalého servisu v restauraci je úsměv a rychlost. Obsluhující personál by měl dát hostům pocit jedinečnosti a důležitosti. 

Výjimečný servis v restauraci je podle Filipa Trčky: 

Pohostinný, přátelský a zdvořilý (uvítání je zásadní moment návštěvy)

Efektivní (ani krok ať není zbytečný)

Dobře načasovaný (všechno má svá pravidla a svůj čas, obsluha má nechat hosta odpočinout, ale nenechat ho dlouho čekat)

Flexibilní (snažit se vyjít vstříc přáním hostů)

Konzistentní (host by měl vždy dostat služby a jídlo v dobré kvalitě, na kterou je zvyklý z minulých návštěv)

Efektivní by měla být komunikace s hosty i kolegy

Spolehlivý, budící důvěru (například, že host dostane jídlo bez lepku, pokud si ho objednal)

Empatický, předčít hostovo očekávání (stačí drobnost navíc)

Základem dokonalého servisu v restauraci je úsměv a rychlost

Nešvary na „place“

Popletená objednávka

Používání zdrobnělin vůči dospělým hostům

Používání žargonu a vulgarit

Arogance (dávat pozor na výraz obličeje, tón řeči, předsudky, přezíravost, neochotu, …)

Nedostatek empatie

Špatné načasování (nedopřát hostovi čas a prostor, vkládat jídelníček do ruky hostovi v kabátě, hlavní jídlo stavět na stůl, když ještě dojídá polévku…)

Facebook, sms, hry na telefonu… (a host ať si počká)

Účet, který nepřichází (ať bylo vše ostatní sebelepší, tohle dokáže pokazit dobrý dojem)

Na obsluhu dohlíží nadřízený, ale hodnotitelem kvality je především zákazník

 

Jaké chyby dělá obsluhující personál u nás nebo v jaké výši dávat spropitné, si poslechněte v reportáži.