Výstava Lvem mě nazývají líčí historii jednoho ze státních symbolů. Přístupná je zatím jen virtuálně

28. říjen 2020

Dvouocasý lev je jedním z nejstarších symbolů české státnosti. U příležitosti výročí vzniku Československé republiky se zájemci můžou seznámit s jeho historií. Výstava Lvem mě nazývají měla proběhnout v historické budově Národního muzea v Praze, lidé si ji ale zatím mohou prohlédnout pouze online. Veřejnosti se zpřístupní, až to umožní epidemická situace.

28. října 1928 promluvil prezident Tomáš Garrigue Masaryk k národu a shromážděným československým legionářům, kteří sehráli klíčovou úlohu při vzniku Československa. Právě sdružený znak československých legií zdobí i vůbec první prezidentskou standartu.

Mezi státní symboly se dvouocasý lev dostal díky Přemyslu Otakaru II.

„Patrně pochází z roku buď hned 1918, nebo nejpozději 1919. Opravdu byla používána, protože tady vidíme, že byla roztřepená a je spravovaná přesně v těch rozích, kde dochází k poškození od větru,“ upozorňuje historik Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

Standarta o rozměrech tři krát tři metry byla ve sbírkách Pražského hradu nalezena teprve nedávno a vystavena je úplně poprvé.

„Zároveň je vidět, že na ušití té vlajky byly použity různé materiály, protože pohybujeme se bezprostředně po první světové válce, kdy získat i materiál na takhle velkou standartu nebylo jednoduché,“ dodává Burian.

Jen o pár kroků dál visí další, o něco menší prapor. Přesně před 80 lety ho poprvé vyvěsili čeští vojáci ve výcvikovém táboře na území dnešní izraelské Gedery. Pod státním znakem Československa je napsáno heslo Pravda vítězí. To bylo na všech prezidentských standartách od roku 1920 až do vzniku Protektorátu.

„Po vzniku Protektorátu, kdy se změnila celá státní symbolika, tak se změnila i ta standarta prezidenta. A státní prezident Hácha měl standartu, z níž zmizel ten nápis – Pravda vítězí. A prakticky vzápětí ten nápis se naprosto symbolicky objevuje na všech praporech našich zahraničních vojenských jednotek,“ vysvětluje Michal Burian.

Lev jako symbol

Nad nápisem Pravda vítězí nikdy nechyběl dvouocasý lev - státní a národní symbol. Jeho nejstarší známé vyobrazení je na dlaždici ze Zvíkova. Podlahu na celém hradě nechal ve 13. století takto vyzdobit Přemysl Otakar II.

„Díky Přemyslu Otakaru II. se dostal mezi státní symboly a jako státní symbol zůstal po celou dobu až do současnosti, protože i když neexistoval český stát, tak v rámci Habsburské monarchie například se vždycky český lev používal jako symbol českých zemí,“ říká ředitel historického muzea Národního muzea Marek Junek.

Lev se stal také neodmyslitelnou součástí nejvyššího státního vyznamenání. Jeho nejstarším předobrazem byl český šlechtický kříž z roku 1814. Po Bitvě národů u Lipska a následných mírových jednáních v Paříži ho rakouský císař František I. udělil 30 českým šlechticům ze svého doprovodu. Ocenění se stalo inspirací pro Řád Bílého lva udělovaný od roku 1922 až do současnosti.

Spustit audio