Vyživovací povinnost rodičů k dětem. Jak se stanovuje výživné?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dítě v trávě

Povídali jsme si o výživném mezi rodiči a dětmi. Z větší části byla řeč o vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem, ať už rozvedených nebo žijících odděleně.

Koncipient pražské advokátní kanceláře Tomáše Liškutína Mgr. David Šupej na úvod objasnil, co to výživné vlastně je a co všechno zahrnuje. Přiblížil, kdo má vůči komu vyživovací povinnost a také jak se zjišťují možnosti a majetkové poměry osob, které musí výživné platit.

Dozvěděli jste se, jak se určuje výše a splatnost výživného. A zda má na vyměřené dávky nějaký vliv okamžik, kdy dítě dosáhlo 18 nebo 26 let. A řeč byla také o tom, jak je to s výživným v případě střídavé péče rodičů o dítě.

Poradili jsme, jak postupovat, pokud povinná osoba výživné neplatí a jaké mohou být právní následky neplacení výživného. A povídali jsme si i o situaci, kdy jeden z rodičů brání dítěti ve styku s druhým rodičem. A zda to má nějaký vliv na povinnost platit výživné.