Za branami pražského Jižního Města na vás čeká Vrah

3. duben 2014
Česko – země neznámá

Pozveme vás do přírody. Vrah, Šáteček, Kančík, Homolka, Milíčovský neboli Nový – to je soustava rybníků, které se nacházejí v sousedství pražského sídliště Jižní Město a v blízkosti dálnice D1. Většina z nich leží v katastrálním území Újezd u Průhonic. Jen Šáteček (nebo Šátek) na území Petrovic.

Obyvatelé sídliště to mají k rybníkům jen pár minut chůze, a tak jejich okolí hojně využívají k procházkám. Pokud byste někdy projížděli v Praze přes „Jižák“, budete vědět, že příroda je nedaleko.

Milíčovský les a rybníky jsou od roku 1988 přírodní památkou, která je součástí přírodního parku Botič - Milíčov a Evropsky významné lokality Natura 2000 - Milíčovský les. Rozkládá se na rozloze 81,97 hektarů. Rybníky Vrah a Šáteček leží mimo přírodní památku, která končí na západním břehu rybníku Vrah.

Tyto rybníky jsou útočištěm řady obojživelníků, ptáků a jsou lemovány rákosovými a ostřicovými porosty, které postupně přecházejí v olšiny. Z nelesní vegetace je významná především velká podmáčená ostřicová louka v severní části území.

Rybník Vrah má uprostřed ostrůvek

Milíčovský les byl založen v 18. století jako obora s bažantnicí. V 19. století byl známým loveckým revírem, o jehož slávu se postaral Arnošt Sylva Taroucca, mimo jiné zakladatel Průhonického parku.

Původní rybníky, které se nacházely severozápadně od toho Milíčovského, byly v minulosti pravděpodobně zasypány. Na jejich místě jsou dnes především vlhké louky, rákosí a také řada vrbin.

A proč název rybníka Vrah, ptáte se? Podle kronikáře městské části Praha 11 a publicisty Jiřího Bartoně by prý název mohl mít souvislost s loveckou vášní a množstvím ptáků, kteří kdysi padli za oběť při loveckých akcích.

Spustit audio