Za romantikou a vzácnými dřevinami do pražských Malešic

29. červenec 2022, aktualizováno

Botanická zahrada s romantickými zákoutími, jezírkem, korunovaná bílým zámečkem, se rozkládá na úbočí vrchu Tábor v pražských Malešicích. Původní park, obklopující vilu průmyslníka, slouží pro odbornou výuku studentů zahradnických oborů SOŠ Jarov. Je ale také přístupný veřejnosti.

Zahradnická škola v Praze (dnešní Střední odborná škola Jarov pro výuku zahradnických a stavebních oborů) byla založena v roce 1909. Původně sídlila na Královských Vinohradech, v roce 1947 se přestěhovala do Malešic. Areál dnes slouží pro výuku odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Provoz zahrnuje vedle školní botanické zahrady také tropické skleníky a provozní zahradu s hospodářskými skleníky.

Jiráskova vila a park

Přírodně – krajinářský park o výměře 11 hektarů byl založen kolem roku 1920 majitelem vily a pozemku Vladimírem Jiráskem (některé prameny uvádějí, že se jmenoval Antonín) podle plánu zahradního architekta Františka Thomayera. Vila v novorenesančním stylu, které se říká Malešický zámeček, vznikla přestavbami a rozšiřováním na místě původní boudy pro hlídače vinice a skladu zemědělského nářadí. Jako pražské sídlo rodiny sloužila do roku 1947.

František Josef Thomayer (1856 – 1938) byl významný zahradní a krajinářský architekt. Díky svým zkušenostem se stal pražským městským zahradníkem, je autorem parkové úpravy Karlova náměstí, parku kolem zámku v Libni, zahrady u Strakovy akademie, podílel se na vzniku či úpravách řady zámeckých, lázeňských a městských parků či zahrad. Věnoval se také šlechtění nových odrůd stromů a květin. Jeho starší bratr Josef byl známým lékařem.

Thomyerova koncepce parku je zachována po celé století až do dnešní doby.

Botanická zahrada v Malešicích, která je členem Unie botanických zahrad v ČR, je otevřená denně od 9 do 18 hodin, v zimním období (XI. – III.) od 9 do 16 hodin.

Spustit audio