Zámecký park v Heřmanově Městci je přírodní památkou. Je domovem chráněného brouka páchníka

Rybník v zámeckém parku v Heřmanově Městci hostí celou zimu stovky vodního ptactva, které potřebuje otevřenou vodní plochu
Rybník v zámeckém parku v Heřmanově Městci hostí celou zimu stovky vodního ptactva, které potřebuje otevřenou vodní plochu

Zámecký park v Heřmanově Městci v Pardubickém kraji je spolu s takzvanou Bažantnicí přírodní památkou. Je to park anglického typu, který postupně přechází od parkové úpravy v divokou přírodu. Zámek dnes patří Hlavnímu městu Praze, které zde má domov pro seniory. Zámek proto bývá přístupný jen při mimořádných příležitostech. Park je ale pro veřejnost otevřený celoročně.

Park založil při přestavbě zámku v roce 1784 hrabě J.V. Špork. Současnou podobu získal ve 20. letech 19. století. Jeho původní dispozice tvořila tři rozbíhající se průhledové paprsky, z nichž se do dnešní doby nejvíc zachoval prostřední, 600 metrů dlouhý. Během druhé světové války byl park kvůli své délce využíván jako vojenské polní letiště.

Park se táhne od zámku do mírného kopce, z jehož vrchu je krásný výhled na zámek, celý Heřmanův Městec i Kunětickou horu. Na 60 hektarech roste mnoho krásných solitérních stromů, keřů a v zadní části parku je vybudovaný rybník. Na vodní hladině se pohybuje spousta vodního ptactva a to i v zimě, protože rybník v jedné své části nikdy nezamrzá. Je to díky teplému prameni, který v tom místě vyvěrá.

Ve starých stromech zámeckého parku v Heřmanově Městci žije vzácný brouk páchník hnědý, kterému hrozí vyhynutí, a je proto celoevropsky chráněn. Ke svému životu potřebuje trouchnivějící dutiny stromů, ve kterých se vyvíjejí jeho larvy.

Heřmanův Městec se nachází na úpatí Železných hor. V těchto místech proběhlo několik horotvorných pochodů provázených vznikem tektonických poruch, při kterých se láva rozlévala po povrchu. Odhalená skála v zadní části zámeckého parku svou skladbou viditelně dokládá existenci dvou moří. U skály je umístěná naučná tabule, která je součástí geologické naučné stezky se šesti zastaveními.