Zámek Orlík je dnes zpátky v soukromých rukách. Schwarzenbergové ho nechali otevřený pro veřejnost

27. září 2021

Zámek Orlík na jihu Čech patří bezesporu mezi nejznámější památky České republiky. Posledních tři sta let vlastní hrad, přestavěný v průběhu dějin na zámek, rod Schwarzenbergů, s vynucenou pauzou ve druhé polovině 20. století. Dnes je znovu zpátky v jeho rukách a naštěstí stále přístupný pro veřejnost.

I tak jsou tam ale místnosti, do kterých je možné jen nahlédnout dveřmi. „O to je to ale zajímavější,“ říká Tereza Blažková, právnička, která deset let dělala na zámku průvodkyni. I dnes, když už se naplno věnuje světu paragrafů a právní historii, zámek Orlík ji nepřestává fascinovat.

„Tohle je takzvané soukromí, to znamená prostory, které využívala rodina Schwarzenbergů pro sebe až do roku 1948,“ ukazuje jednu z místností. „Třeba knihovna je tu úplně úžasná. Nachází se v ní knihy v různých světových jazycích. Jsou v ní knihy německé, francouzské, anglické, italské, ale i české, protože orličtí Schwarzenbergové ovládali češtinu,“ popisuje, co má běžný návštěvník možnost spatřit jen letmo z dálky.

Orlík založil ve 13. století král Přemysl Otakar II. Do držení rodu Schwarzenbergů se dostal ve stoletím 18. jako dědictví po předchozích majitelích, Eggenbercích. Ve 20. století museli Schwarzenbergové Orlík na čas opustit. „Během války byli majitelé zámku internováni v nedalekých Čimelicích, protože nesouzněli s nacistickým režimem,“ připomíná Tereza Blažková. „Po válce se sem na čas vrátili, ale po únoru 48 bylo jasné, že šlechtickým rodům u nás pšenka nepokvete, a Schwarzenbergové proto odešli za příbuznými do Rakouska,“ dodává.

Zámecká místnost

Zestátněný zámek se zpět do rukou původních vlastníků dostal až během restitucí v devadesátých letech minulého století. Nyní je tedy opět v soukromých rukách, zůstal ale otevřený pro veřejnost.

V turistické sezóně je možné ho navštívit a s průvodcem absolvovat prohlídku po většině prostor, včetně kaple či nově zpřístupněné jedné ze tří zámeckých věží. Aktuální návštěvnické informace najdete na zámeckých webových stránkách

autor: Filip Černý
Spustit audio