Zápisy do prvních tříd v Mladé Boleslavi

13. únor 2011

Na všech deseti základních školách v Mladé Boleslavi proběhl zápis do prvních tříd. Zápis se týkal dětí, které dovrší do 31. 8. 2011 šestý rok věku včetně těch, jimž byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

O odklad povinné školní docházky musí požádat zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko psychologické poradny) nebo odborného lékaře. O odkladu rozhoduje ředitel školy.

Na žádost rodičů se mohlo zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2011 do 30. června 2012 a je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince 2005 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2006 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučující stanoviska přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Zápisy do prvních tříd v celé ČR musí podle školského zákona proběhnout mezi 15. lednem a 15. únorem.

autor: Jana Huzilová
Spustit audio