Závislost alkoholu nejčastěji vzniká v mladistvém věku

3. duben 2019

Jedním z problémů dnešní společnosti je zvýšená konzumace alkoholu. Alkoholismus je bohužel stále na vzestupu. Důvody jsou různé, za vším mohou být i osobní problémy nebo odbourávání stresu. Radí MUDr. Petr Grenar.

Především je to ale nejdostupnější společenská droga, jejíž efekt je v počátku velmi bagatelizován. Více méně všeobecně platí názor, že „kdo se nenapije, je divnej“…Největším problémem je konzumace alkoholu u mladistvých. Čím je nižší věk konzumace alkoholu, tím dříve se člověk při nižší dávce zkonzumovaného alkoholu propije do závislosti.

Alkoholismus je velmi široký pojem. Problémy s alkoholem trápí naší společnost a jsou bohužel na vzestupu. Malá dávka nám nemůže uškodit. Jde ale o to, jak dlouho daný člověk udrží ve své konzumaci onu „malou dávku“… A navíc je diskutabilní, co je to „malá dávka“?. Pro někoho jedno pivo, pro někoho deset piv…Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že i pivo je alkohol, který může uškodit. Závislost přichází plíživě, ani si jí neuvědomíte. Alkoholik bez problému ukáže na každého v okolí a řekne: „Ten pije, ale já to mám pod kontrolou“. Mně se to nemůže stát, protože vím, kdy mám dost“. Bohužel ale sám neví, kdy má dost.

Alkoholismus u pacientů začíná nejčastěji v mladém věku

I když je konzumace alkoholu do věku 18 let legislativně zakázána, vím z hlavní zkušenosti, že už mladiství ve věku 15 let i věku nižším běžně alkohol konzumují a neuvědomují si zásadní nebezpečí závislosti. Jde o to, že čím nižší je věk konzumace alkoholu, tím dříve se člověk při nižší dávce zkonzumovaného alkoholu propije do závislosti. Člověk musí být proto velmi obezřetný už v mladém věku, když se s alkoholem seznamuje. Už při prvních konzumacích si musí uvědomit, že to je látka, která ho může lehce plíživě ovládnout, takže si už nebude schopen sám pomoci.

Alkohol jako náplň života…

Velkým problémem je, že dnešní mladí lidé nemají cíl života, nemají žádné zábavy…Jejich hlavní téma je restaurace a konzumace v partě, kam dobře patří. Problém je, že společenský hovor se začne nahrazovat společnou konzumací a společnými okamžiky, které sebou alkohol nese. Je to téma náročné, ale je potřeba se mu z hlediska informací a osvěty věnovat.

Spustit audio