Zhoršuje se vám s přibývajícími roky zrak? Zkuste časopisy z redakce ZORA

20. srpen 2023, aktualizováno

Redakce ZORA, která je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, vydává časopisy pro lidi se zrakovým handicapem. V redakci připravují 14 časopisů pro čtenáře různého věku, zájmů i profesí. Číst mohou očima i ušima. Vlajková loď, časopis Zora, vychází už od roku 1917.

80 až 85 % informací získává člověk zrakem. Dojde-li k jeho vážnějšímu poškození nebo dokonce ztrátě, dostává se takto postižený jedinec do značného informačního deficitu. V České republice se v této náročné životní situaci nachází asi 60 000 občanů, kteří nemohou číst běžný typ písma.

Proto je jedním ze základních cílů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) podílet se na zmírňování informačních bariér. A také vybavovat těžce zrakově postiženou veřejnost potřebnými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi. Je známou skutečností, že přístup k informacím pozitivně ovlivňuje kvalitu života nevidomých a těžce slabozrakých abonentů, rozšiřuje jejich vzdělávací, pracovní a společenské uplatnění, a tím vytváří nezbytné podmínky pro jejich společenskou emancipaci a integraci.

Řecká abeceda hmatově

Vydavatelsko-nakladatelská činnost je zajišťována prostřednictvím redakce ZORY. Periodika vydává ve slepeckém Braillově písmu (už od roku 1917), ve zvětšeném typu běžného písma, na flash discích ve formátu mp3 nebo textových formátech, na CD, přes internetové rozhraní. Ke čtenářům mohou doputovat elektronickou poštou, najdou je také v archivu na webových stránkách.

Které časopisy redakce nabízí, co je jejich obsahem, jak si je můžete objednat nebo kde najdete archiv časopisu Zora a jeho příloh, to zjistíte na webu redakce.

Jak děti se zrakovým handicapem mohou zjistit, co značí který smajlík a jak se znázorňuje? Poslechněte si v reportáži.

Spustit audio