Zkontrolujte v zimě ovocné stromy. Prozradí vám spoustu zajímavostí

2. březen 2018
mšice, hmyz, škůdce, zahrada, list, zahrádkáři

Na konci zimy nebo začátkem jara je vhodná doba pro zimní kontrolu ovocných dřevin. Můžete se dozvědět, jací škůdci na dřevinách přezimují, jestli jich není příliš, případně pro jaké předjarní ošetření se rozhodnout. Kontrola by se měla provádět před rašením listů, nejpozději na začátku rašení.

Pokud nemáte zkušenosti, dobré oči anebo se raději spoléháte na názor odborníků, do poloviny března můžete vzorky z ovocných dřevin doručit do výzkumného ústavu v Holovousech. Jak by měl takový vzorek vypadat? Odebírají se části větviček, kde škůdci nejčastěji přezimují, to znamená dvou až tříleté větvičky s plodonoši.

„U třešní a rybízu je možné odebrat i jednoleté přírůstky, u rybízu a maliníku celý prut,“ vysvětlují Jana Ouředníčková a Michal Skalský z VŠÚO Holovousy. „Monitorovaný vzorek by měl být tvořen dvaceti letorosty se 7 pupeny (to je asi 20 cm dlouhá větvička) z jednoho bloku (odrůdy), celkový počet kontrolovaných pupenů je 140. Vzorky se odebírající rovnoměrně z různých částí korun 10 stromů, to znamená, že z jednoho stromu se odebírají 2 větvičky.“

V rámci zimní kontroly mohou odborníci sledovat například tyto dřeviny a přezimující škůdce:

Jádroviny – mery, mšice, svilušky, jarnice, píďalka podzimní, štítky s nymfou u štítenky zhoubné, štítky s vajíčky u štítenky čárkovité, housenky v zápředcích slupkových a pupenových obalečů (obaleče zimolezového aj.), vlnovníci a hálčivci a další
Slivoně - vlnovníci, svilušky, píďalky, nymfy puklice švestkové, mšice, a další
Třešně, višně – mšice, jarnice, píďalky, molovka pupenová, svilušky a další
Drobné ovoce – nesytka rybízová, mšice, puklice švestková, hálčivec rybízový, skvrnovníček rybízový a další.

Odebrané vzorky je možné doručit poštou nebo osobně (od 7 do 15 hodin) do Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy. Cena za vyhodnocení jednoho vzorku (20 kusů, 2-3 letých letorostů) je 100 Kč bez DPH.

Spustit audio
autor: Ivan Dvořák, časopis Zahrádkář