Zlaté doly v Jílovém u Prahy přinesly Českým zemím zlatou měnu

8. duben 2014
Česko – země neznámá

Jílovský zlatonosný revír lze podle historických pramenů považovat za nejvýznamnější zlatonosný revír v Čechách. Místní zlato využívali už staří Keltové z nedalekého hradiště Na závisti. Jílové existovalo jako hornická obec od 13. století.

Největší rozkvět začal za Lucemburků a za vlády Karla IV. Díky zdejším nalezištím měly České země ve 14. století jako jediné na sever od Alp zlatou měnu. Byly to florény Jana Lucemburského. V roce 1350 Karel IV. Jílové povýšil na Královské zlatohorní město. Jílovské zlato je k vidění dokonce na jedné z nejslavnějších památek na Karla IV. – na Svatováclavské koruně.

V jílovském revíru existovalo několik set štol, které patřily k nejhlubším u nás. Během husitských nepokojů byly bohužel jílovské doly zcela vypáleny a zpustošeny. Nedochovaly se ani původní zápisy. Přelom 17. a 18. století znamenal po třech stoletích úpadku první větší oživení těžby zlata. Poslední těžba tu probíhala v letech 1955 až 1968.

Zlaté doly v Jílovém u Prahy

V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy si dnes můžete prohlédnout štoly tři – Štolu sv. Josefa, Štolu sv. Antonína Paduánského a Štolu Halíře. Až do konce června sem můžete přijet každý víkend, během prázdnin potom denně mimo pondělí.

Pokud se do Jílového vydáte, můžete si také projít naučnou stezku "Jílovské zlaté doly". Vede většinou po polních cestách a je přístupná po celý rok. Má dvě trasy dlouhé 4,5 km. Obě začínají u kostela sv. Vojtěcha na Masarykově náměstí asi 40 metrů od vchodu do muzea.

Spustit audio