Zora Dušková: Počet dětských obětí násilí roste

19. listopad 2013

S psycholožkou a ředitelkou Dětského krizového centra v Praze PhDr. Zorou Duškovou jsme hovořili o týrání a zneužívání dětí.

Probírali jsme, jaké má formy. Věnovali jsme se vlivu týrání a zneužívá dítěte na jeho psychiku a další vývoj. Mluvili jsme o tom, co může těmto dětským obětem pomoci.

V roce 2012 se stalo obětí násilí 7 252 dětí. Jde o nejvyšší počet v historii České republiky. Z těchto obětí 28 dětí násilí nepřežilo. Vzhledem ke statistice z roku 2011 se jedná o nárůst o 13 procent.

Syndrom CAN ohrožuje psychický vývoj dítěte

V polovině minulého století padesátých se začali lékaři zabývat problematikou týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte, kterou souhrnně nazývali „neúrazová poranění“. V roce 1962 byl popsán tzv. syndrom bitého dítěte (Battered Child Syndrome). V pozdějších letech se začal používat pojem „syndrom CAN“ (z angl. Child Abuse and Neglect).

Popisuje náhodnou, vědomou nebo nevědomou aktivitu či neaktivitu rodiče nebo jiné osoby vůči dítěti. Jedná se o činnosti, které je ve společnosti nepřijatelná nebo odmítaná. Poškozuje tělesný, duševní a společenský stav i vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt. Zásadním způsobem ohrožuje zdravý psychický vývoj dítěte.

Domácí násilí (ilustrační foto)

Častými pachateli jsou rodiče

Syndrom CAN zahrnuje fyzické i psychické týrání dítěte, sexuální zneužívání dětí, zanedbávání, psychické přetěžování dětí v rámci vyhrocených rozvodových sporů a jiné formy ohrožujícího prostředí (domácí násilí, závislost rodičů aj.).

DKC pomáhá obětem

Dětské krizové centrum (DKC) se od roku 1992 specializuje na prevenci, diagnostiku a terapii syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Pomáhá také dětem v závažných životních situacích.

Cílovou skupinu představují děti a dospívající ve věku od narození až do 18, respektive 26 let. Do péče DKC může vstoupit samo ohrožené dítě, ale i další členové rodiny - rodiče, prarodiče, sourozenci ohrožených dětí.

Zdroj informací: Dětské krizové centrum, Naše dítě

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.