Zřícenina hradu Pařez na okraji Prachovských skal je romantickým i dobrodružným výletním cílem

28. březen 2022

Na severozápadním okraji Prachovských skal v Českém ráji na Jičínsku můžete narazit na zříceninu hradu Pařez. Najdete ho na pískovcové skále mezi obcí Pařezská Lhota a osadou Blata. Místní lidé skálu nazývali Matoušova nebo Husí nůžka, neboli noha. Někdejší sídlo bylo kombinací klasického zděného a skalního hradu.

Historie hradu Pařez se začala psát v 70. letech 14. století, kdy je v písemných pramenech zmiňován Petr z Pařezu. K roku 1403 je pak připomínán Petrův potomek, Jan z Pařezu. Prameny naznačují, že sídlo mohlo být opuštěno už v roce 1430 za Ctibora z Pařezu, rozhodně ale nepřežilo do druhé poloviny 15. století. Zaniklo pravděpodobně za husitských válek. Násilný konec naznačuje nalezená kamenná koule. Je tedy možné, že hrad Pařez dobylo v roce 1423 husitské vojsko Jana Žižky, které v té době táhlo krajem.

Na pobořeném hrádku, stejně jako na dalších podobných v okolí, se pak zřejmě usadila loupežnická tlupa, která terorizovala okolní kraj. Pro zavedení pořádku vypravil král v letech 1440 až 1442 zemskou hotovost, která polozřícené hrady dobyla a dalším pobořením definitivně ukončila možnost jejich dalšího užívání.

Stavebními dispozicemi náleží Pařez ke gotickým hradům 14. století s čtvercovou kamennou věží, jejíž zbytky jsou ještě vidět v západní části. Nad sklepy vytesanými do skály se nejspíš nacházel hrázděný palác. Strategickou polohu na pískovcovém suku pravděpodobně posiloval systém vodních nádrží, po jejichž vypuštění došlo k rozbahnění okolního terénu.

V 19. století byli majiteli hradu bratři Matoušové, kteří ho po první světové válce prodali Schlikům. Těm kulturní památka patří i v současné době.

Hrad Pařez v pověstech o ohnivém koni

Po staletí se prý v ruinách hradu Pařez ukazoval přízrak ohnivého koně. Jako předzvěst časů pro český národ neblahých se proháněl po dnech bývalých rybníků, které kdysi obklopovaly pískovcové skalisko s hradem. Spatřen byl prý před vypuknutím třicetileté války, když se s planoucí ohnivou hřívou ukazoval po několik nocí v půlnočním čase v okolí zříceniny.

A stal se i předzvěstí několika dalších válečných konfliktů, které se pak odehrály v Českém království. Podle počtu nocí, po které se zjevoval, bylo možné odhadnout délku trvání zlých časů. Vysvětlení pro přízrak můžeme hledat právě v tažení Jana Žižky do severních Čech, kdy při dobývání hradu Pařez jedna z posledních střel zasáhla a těžce zranila Žižkova koně. Umíral hrad a umíral i kůň, který byl pak na vojevůdcovo přání pochován do země v místě posledního boje.

Ke kulturní památce se dostanete buď po červené turistické značce z centra Prachovských skal od Pelíšku, po žluté z nepříliš využívané železniční zastávky Hrdoňovice, anebo po modré a zelené značce z železniční stanice Libuň. Kolem hradu vede asfaltová silnička z Pařezské Lhoty na Blata a nedaleko hradu u hráze rybníka je i místo k zaparkování. Pěšky je ale hledání volně přístupné zříceniny hradu Pařez o hodně zajímavější.

Spustit audio