Astmatické potíže se mohou poprvé objevit v zimních měsících

31. leden 2024

V zimní období jsou časté virózy, nachlazení a někdy i záněty průdušek. Chladné počasí ale způsobuje také zhoršení astmatu a právě v zimě si mnozí mohou uvědomit, že tímto onemocněním trpí. První příznak je neustálé pokašlávání, protrhovaný kašel, dušnost a únava. Astma se také může poprvé projevit po prodělaném onemocnění covid nebo po zánětu průdušek.

Nejčastější příčinou dlouhodobého kašle bývá bronchiální astma. Vzniká dispozicí průdušek k tomu, aby se stáhly a byly zúžené. Postiženému se pak v důsledku špatně dýchá. Opatrnost je na místě především při mrazivém počasí.

Astma ale může spustit i přechozená viróza. Ať už se jedná o klasickou chřipku nebo pouhé nachlazení, neměli bychom tato onemocnění přecházet. Často je bagatelizujeme a můžeme si tak způsobit mnohé zdravotní komplikace. Přechozená chřipka totiž může zhoršit již existující onemocnění, které se daří stabilizovat. Respirační problémy nepodceňujte. Mohou skrývat závažnější onemocnění. Mezi ně patří i možný vznik astmatu. Příčina tohoto onemocnění ale může být různá. Může se také jednat o alergie na pyly, trávy nebo plísně. Může to také být i důsledek chronických onemocnění anebo vrozené dispozice.

Stres astma zhoršuje

Příčin, které vedou ke vzniku astmatu, je více. Astma je multifaktoriální nemoc a může ho negativně ovlivnit i stres. Svou roli tu hraje složka genetické dispozice, ale také třeba alergická, kdy se v rámci léčby podávají i různá antihistaminika.

Důležité je to, že se astma projevuje tím, že zúží dýchací cesty svalovým spasmem bronchů. To má za důsledek snížený průtok kyslíku plící a tím i snížené okysličení. Příznaky astmatu většina lidí přehlíží. Pouze v tomto stadiu je ale možné onemocnění úspěšně léčit.

V časných fázích astmatu jsou příznaky malé. Jedná se o občasný kašel, který nás trochu limituje a může se objevit i lehká dušnost. Toto stadium astmatu je nejlépe ovlivnitelné léčbou. Ostatně často se astma projevuje právě dušností a sýpáním. Při astmatickém záchvatu se postižený nemůže nadechnout, což samozřejmě zhorší i psychiku tím, že se pacient vyděsí a záchvat je pak ještě o to horší. V těchto chvílích je nutné, aby postižení měli u sebe inhalátory pro akutní situace, které jim průdušky uvolní a mohou se pak nadechnout. Astmatici by také měli být velmi opatrní v zimních měsících. Mrazivý vzduch způsobí sevření průdušek a může tak vyvolat záchvat. Při nízkých a mrazivých teplotách by měli astmatici dýchat pouze povrchově přes šálu nebo roušku.

Léčba je především preventivní

Léčba astmatu v současné době spadá plně do kompetence specialistů - pneumologů, kteří jsou vybaveni po stránce přístrojové, medikamentózní a legislativní tak, aby mohli astma účinně a dlouhodobě léčit.

Při včasném zahájení léčby se pacient může zcela vrátit do běžného života a nic ho neomezuje. Pokud jsou důvody vzniku astmatu známé, léčí se samozřejmě i samotná příčina. Ale především se léčba soustředí na remodelaci samotného bronchu, aby ke spasmům průduškových svalů nedocházelo tak rychle a průdušky byly co nejprůchodnější po co nejdelší dobu. Pomáhá také dechové cvičení, které plíce posiluje a roztahuje průdušky. Dětem například velmi prospívá hra na dechové nástroje nebo nafukování gumových míčků.

Spustit audio