Balamutit

1. červenec 2005

Povíme si dnes o slovese balamutit. Pavel Eisner o něm ve své Češtině poklepem a poslechem napsal: "To je ale krásné slovo, věru krásnější, než činnost, kterou vyznamenává." Povězme si nejprve něco o zmíněné činnosti, kterou to slovo, jak píše Eisner "vyznamenává", tedy o významu slova balamutit.

Jako obvykle za poučením půjdeme na místo oficiální, totiž do Slovníku spisovného jazyka českého. Ten toto sloveso označuje za expresívní a jeho význam popisuje slovy: "přesvědčivě někomu namlouvat něco nepravdivého, oblehávat, klamat šálit". Dále slovník uvádí příbuzná slova balamutivý, balamutič, balamutil, balamuta a balamuťa, ta se však nepoužívají tak často jako sloveso balamutit.

Michal Novotný

Toto i podle mého názoru krásné slovo je ještě k tomu vrcholně zajímavé svým původem, o němž jsou dvě teorie. První popisuje Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku takto: "Praslovanské balamotiti je nejspíš pozoruhodná stará složenina z onomatopoického bala-, (srovnej balalajka, blábolit) a motiti kalit, míchat, vlastně tedy asi (neustálým) povídáním kalit, mást mysl." Podobně slovo balamutit vykládají také Václav Machek a Josef Holub ve svých slovnících. Všichni však také zaznamenávají druhou teorii, která se jako pravdivá bere jen ve slovníku Františka Kopečného a Josefa Holuba z 50. let minulého století. Tam se říká že slovo balamutit k nám přišlo z ruštiny a do ní se dostalo z mongolštiny, kde balamut znamená šalebný. Vraťme se teď k Pavlu Eisnerovi a dokončeme jeho obdivný výlev o výrazu balamutit. "...páchne jakýmsi modlářstvím bálským, asijskopohanským. Ale odvozují jej zcela civilně od kořene ba-, jak je i v báji, který vešel ve sňatek se slovesem moutiti. Ovšem výklad jiný se dovolává mongolského slova balamut, šalebný. Jsa takto mezi dvěma otýpkami," píše Eisner, "sahám náruživě po té mongolské." Tolik o slovese balamutit, které spíš nemá, bohužel nemá, mongolský původ.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová