Být v čudu

15. říjen 2004

Když se řekne, že někdo či něco je v čudu, znamená to totéž, jako když se řekne, že je v tahu nebo v prachu. Tato slova se používají při popisu situace, kdy potřebný či cenný předmět, nástroj či příležitost zmizí. Být v čudu, v tahu a prachu je být ztracený, ukradený, zmařený nebo prostě pryč. Popovídáme si dnes na tohle téma

Slovní spojení být v čudu nedávno krásně využil spisovatel Zdeněk Svěrák v názvu své knížky Jaké je to asi v Čudu a znovu tím dokázal, že má smysl pro češtinu jako málokdo. Slovo čud, které se jinde než právě jen v tomto slovním spojení nepoužívá, je s největší pravděpodobností variantou výrazu čoud, který se užívá jako pojmenování hustého kouře neboli dýmu, obvykle smíchaného se sazemi a páchnoucího. Sloveso čoudit je snad expresívní variantou slovesa čadit, a to je původně asi jiné znění slovesa kadit, ve významu vykuřovat něco kadidlem. Jenže jak souvisí kouř, dým, čoudění a čazení se zmizením? Říkáme také: jen se po tom zakouřilo, když chceme říct, že něco náhle zmizelo. Ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky se věc vysvětluje takto: "Věc rychle pryč odnášená, kradená ap. víří za sebou prach, v němž mizí." Takže onen kouř či čoud neboli čud je vlastně prach zvířený za někým utíkajícím, mizejícím třeba na koni. Je to ostatně tentýž prach, který se objevuje ve slovním spojení být prachu. A jak je s tahem z úsloví, které má stejný význam jako obě předchozí? Přiznám se, že o něm jsem se nic přesného nedočetl. Snad jde o tah ve významu, který se objevuje například ve slovese odtáhnout neboli zmizet.

Michal Novotný

Ale ještě se vrátím k čudu. Není úplně vyloučené, že vysvětlení slovního spojení být v čudu pomocí významu dým, kouř, zvířený prach za někým utíkajícím, není správné. Existuje totiž dnes už je slovenské slovo čudo, které má i variantu čud a které znamená kouzlo. Od něj jsou výrazy čudesný, kouzelný, čudný, divný, čudovat se, divit se, a čudák, podivín. Jde o slovo všeslovanské, a tak asi existovalo i v češtině a spojení být v čudu by mohlo být vzpomínkou na ně. V tom případě by ale nesouviselo s čoudem a prachem, znamenalo by být odčarován, zmizet pomocí kouzel někam pryč. Třeba do Čudu.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.