Cenný stavební materiál místo odpadu. Pražské služby testují využití škváry ze spáleného odpadu

15. listopad 2023 17:00

Pražské služby nově zkoumají využití škváry ze spáleného odpadu. Teď se tento materiál ukládá na skládkách, v budoucnu by ale mohla škvára být stavebním materiálem.

Dospělý Pražan vyhodí do černé popelnice ročně zhruba 200 kilogramů směsného komunálního odpadu. Z něj vznikne v malešické spalovně světlo a teplo pro pražské domácnosti.

Zbydou z toho přibližně čtyři kilogramy popílku, který momentálně nemá žádné využití, a škvára neboli spalovenská struska. Ta tvoří asi 40 až 50 kilogramů z hmotnosti původní masy. Dosud končí na skládce, kde slouží k oddělování a zpevňování jednotlivých vrstev uloženého odpadu.

V současnosti platí, že by do roku 2030 mělo skládkování neupraveného odpadu v České republice skončit, škvára tím ztratí své dosud jediné využití. Pražské služby se proto ve spolupráci s ČVUT a Akademií věd ČR zabývají otázkou, zda má spalovenská struska šanci se uplatnit v jiných odvětvích.

Náhrada drceného kameniva

Výzkum prokázal, že by škvára ze spáleného odpadu mohla posloužit třeba při výstavbě silnic. „Má totiž podobné vlastnosti jako drcené kamenivo, které se přidává například do podkladních vrstev při stavbě silnic a dálnic,“ vysvětluje mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

V areálu spalovny tak už Pražské služby začaly s experimentální výstavbou parkoviště. Pro tyto účely pokročilým systémem separace upravily celkem 700 tun škváry.

Jaké jsou výhody škváry a jaké jsou zkušenosti s jejím využitím? Poslechněte si od Pavla Lochaře.

autoři: Jakub Vik , Pavel Lochař | zdroj: Pražské služby a.s.
Spustit audio