Ďasík, voník, ytřík a platík

1. duben 2005

Včera jsem tu při takříkajíc brouzdání v jazykovém zákulisí slova kost narazil na slovo kostík, které na počátku 19. století vytvořil Jan Svatopluk Presl jako české pojmenování prvku, který dnes známe pod mezinárodním označením fosfor. Říkal jsem, že deset Preslových názvů prvků, tedy kyslík, dusík, uhlík, vodík, hliník, hořčík, křemík, draslík, sodík, vápník se uchytilo a dosud je běžně používáme.

Další, podle mne stejně pěkné, Preslův následovník profesor Vojtěch Šafařík zrušil a nahradil je názvy mezinárodními. Ta zrušená slova si teď připomeneme, většinou i s vysvětlením jejich původu. Jód se podle Presla jmenoval chaluzík, protože tento prvek se vyskytuje v chaluhách. Hezké jméno ďasík dal Presl kobaltu, protože tento prvek se jmenuje podle koboltů, německých skřítků, permoníků neboli ďasíků. Selen jeho objevitel chemik Berzelius pojmenoval řeckým slovem pro Měsíc, čímž chtěl naznačit jeho příbuznost s telluriem, které bylo pojmenováno řeckým pojmenováním Země. Presl slovo selen přeložil slovanským luník. Fluor se podle Presla jmenoval kazík, protože se vyskytuje v kazivci, což je také Preslovo pojmenování nerostu fluoridu vápenatého. Chlóru, který je součástí kuchyńské soli, Presl říkal solík. Barvík pak byl chrom, protože tento prvek tvoří barevné sloučeniny a jeho mezinárodní jméno pochází z řeckého chroma, barva, líčidlo a také pleť. Podobné je to osmiem: to Presl pojmenoval krásným voník, což je vlastně překlad mezinárodního jména. Osmé je řecky vůně a také zápach a prvek dostal tohle jméno, protože jeden z jeho kysličníků vydává zvláštní vůni. Další Preslovy názvy chemických prvků už jen vyjmenuju bez vysvětlení jejich etymologie. Nikde jsem o ní nedočetl. Mangan byl podle Presla jermík, antimon surmík, wolfram těžík, arzen sitaník, brom vtožník a berylium sladík. Prvkům, kterým nevymýšlel české názvy, dával Presl aspoň koncovku -ík, takže stroncium bylo strontík, platina platík, ytrium ytřík... ale ani to se neujalo.

Michal Novotný

Proč některá Preslova jména prvků v češtině zůstala, a jiná ne, se vlastně neví. Jako pro mnohé jevy v jazyce pro to není racionální vysvětlení. Ostatně stejně jako pro skutečnost, že Preslovo slovo kostík, kterým jsem toto téma načal, profesor Šafařík sice nezrušil, takže se v češtině udrželo déle než voníky, sladíky a vtožníky, ale pak stejně zmizelo.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.